ΤΟΠΙΚΑ

Χρωστούν της Μιχαλούς στη ΔΕΥΑΜΒ

χρωστούν-της-μιχαλούς-στη-δευαμβ-530000

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε τον προϋπολογισμό του 2014 της ΔΕΥΑΜΒ, καθώς σε αυτόν συμπεριλαμβανόταν η λήψη δανείου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, για την υλοποίηση των συνοδών έργων αποχέτευσης στις περιφερειακές δημοτικές ενότητες.

Η συγγραφή του δανείου στον προϋπολογισμό απορρίφθηκε, γιατί το δάνειο δεν έχει εγκριθεί. Ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ, ύψους 34.9 εκατομμύρια ευρώ μεταβάλλεται και θα συζητηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο διευθυντής της Επιχείρησης κ. Οικονομίδης στην εισήγησή του υποστηρίζει ότι δεδομένης και της έλλειψης οποιασδήποτε ουσιαστικά κρατικής επιχορήγησης, η οικονομική θέση της ΔΕΥΑΜΒ θα γίνει πιο ασφαλής με τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται για την είσπραξη οφειλών μεγάλων οφειλετών, περιλαμβανομένης και της διαμόρφωσης μιας νέας υγιούς σχέσης με το Δήμο.

Οι δημοτικές δομές και υπηρεσίες οφείλουν συνολικά στη ΔΕΥΑΜΒ 4 εκατομμύρια ευρώ. Οφειλές που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου, καθώς για πολλά χρόνια ο Δήμος δεν πλήρωνε ούτε ευρώ για το νερό που καταναλώνουν τα σχολεία και τα οποία είναι υπό τη σκέπη του Δήμου Βόλου.

Το 2014, όπως τονίζει ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, είναι η χρονιά που αναπτύσσεται πλήρως για τη ΔΕΥΑΜΒ η κατασκευή των μεγάλων χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και το ΠΕΠ Θεσσαλίας έργων.

Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 60.952.692 ευρώ, αφορούν τόσο την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε όλους τους παραλιακούς και μη οικισμούς του Δήμου Βόλου (Αγριά, Αγ.Στέφανος, Ιωλκός, Αισωνία, Ν.Αγχίαλος, Αρτέμιδα), καθώς και την επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, όσο και την κατασκευή του έργου ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου με την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού, καθώς και έργα καταπολέμησης των διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Π.Σ.Βόλου και τους άλλους οικισμούς.

Το 2014 είναι η τρίτη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τα νέα διευρυμένα όρια, μετά την ένταξη των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων. Με τη διαχείριση των νέων, άγνωστων αρχικά, υποδομών, την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και την εμπειρία που αποκτήθηκε, η ΔΕΥΑΜΒ μπορεί πλέον να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλον τον κύκλο του νερού, από την παραγωγή και τη διαχείριση μέχρι την κατανάλωση, καθώς και μια τεράστια περιβαλλοντική παρέμβαση με τα έργα αποχέτευσης και επέκτασης των ΕΕΛ, όπως υποστηρίζει ο διευθυντής της κ. Οικονομίδης.

Ο προϋπολογισμός του 2014, που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δ.Σ., είναι προσανατολισμένος:

Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2014 στα 8.504 χιλ. € για έργα αποχέτευσης, στα 3.261 χιλ € για έργα ύδρευσης και 934 χιλ € για μελέτες. Σύνολο 12.699 χιλ €. Στην εκτέλεση των έργων από ίδιους πόρους ο προϋπολογισμός είναι 5.398 χιλ €.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου