ΤΟΠΙΚΑ

Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης Ταξί

εξετάσεις-για-την-απόκτηση-άδειας-οδή-521206

Εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) θα διενεργηθούν την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Κορωνίου- Νέγρη, Π. Άρεως ), στον Βόλο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (και να έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη των εξετάσεων το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων και το ειδικό έντυπο-βιβλίο των άλλων θεμάτων από την υπηρεσία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι, επιτρέπεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις υπό την προϋπόθεση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση και επίδειξης στους εξεταστές της εκτύπωσης, όπου εμφαίνεται «αρνητικό» το αποτέλεσμα.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421355.501 έως 507.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου