ΤΟΠΙΚΑ

Χαμένη χρονιά τουριστικά το 2020 για τους επαγγελματίες

χαμένη-χρονιά-τουριστικά-το-2020-για-τους-50552

Αλλά και ευκαιρία αύξησης της τουριστικής δυναμικής της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού – Τα αποτελέσματα έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έδωσε «φωνή» στις τουριστικές επιχειρήσεις

Διατεθειμένοι να υποδεχθούν, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα υγείας, τουρίστες από τις βασικές τουριστικές αγορές, που όμως έχουν πληγεί από τον νέο κορονοϊό, Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Τουρκία, Βρετανία και Γερμανία, εμφανίζονται οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες τους θα είναι πιστοποιημένοι για τη μη ύπαρξη του Covid -19.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Ωστόσο γνωρίζουν ότι οι τουρίστες από τις συγκεκριμένες χώρες θα κάνουν διακοπές στηχώρα μας εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι συνθήκες ασφάλειας, καθώς η ψυχολογία τους είναι κλονισμένη. Γενικώς το 2020 κρίνεται μία χαμένη χρονιά για τον τουρισμό αν και υπάρχει η πεποίθηση ότι στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέες αγορές και η εικόνα της χώρας θα βελτιωθεί έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών, μέσω της δυναμικής που αναπτύσσει ως ασφαλιστικός τουριστικός προορισμός.

Τα παραπάνω καταγράφονται σε μεγάλη έρευνα που διενήργησετο Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Μετρώντας τις τάσεις, προσδοκίες και ψυχολογικές επιδράσεις του COVID-19 στους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Μια εμπειρική ανάλυση», είναι ο τίτλος της έρευνας που διενεργήθηκε με υπεύθυνο τον δρ. Θεόδωρο Μεταξά, αναπληρωτή καθηγητής του ΤΟΕ και παρουσιάζει σήμερα ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, λίγες ημέρες μετά την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης διάρκειας και πριν το άνοιγμα και των εποχιακών ξενοδοχείων.

Η έρευνα

Η έρευνα ήταν ηλεκτρονική με ερωτηματολόγια και απευθυνόταν σε επαγγελματίες, στελέχη και επιχειρήσεις του τουρισμού. Η διεξαγωγή της έγινε το χρονικό διάστημα 1- 22 Μαΐου και συμμετείχαν σε αυτήν 548 τουριστικές επιχειρήσεις πανελλαδικά.

Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η άποψη των ανθρώπων του τουρισμού αναφορικά με τις επιδράσεις ψυχολογικές, οικονομικές και λειτουργικές που είχε η πανδημία του COVID19 τόσο στους ίδιους ως άτομα όσο και στις επιχειρήσεις τους. Στην έρευνα διερευνήθηκαν πολλαπλοί παράγοντες σε ένα απαιτητικό ερωτηματολόγιο.

«Τα αποτελέσματα της εκτιμούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο σε επίπεδο ερευνητικό όσο και σε επίπεδο πολιτικών και αγοράς», αναφέρει ο κ. Μεταξάς.

Μείωση τζίρου, αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων, αβεβαιότητα βιωσιμότητας

Στην έρευνα καταγράφεται ότι η επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις ήταν για το 73% εξαιρετικά αρνητική. Πιο αναλυτικά η αρνητική αυτή επίδραση μεταφράστηκε στην μείωση του τζίρου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αδυναμία κάλυψης οικονομικών υποχρεώσεων.

Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στην περίπτωση των επαγγελματιών σε ατομικό επίπεδο. Η άμεση επίδραση του COVID-19 επηρέασε αρνητικά στην σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων, την προσπάθεια νέων θέσεων εργασίας και επέφερε στους επαγγελματίες του τουρισμού αβεβαιότητα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους.

«Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα καθώς συνδέονται άμεσα και με την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή. Παρατηρούμε ότι σε ατομικό επίπεδο, δεν έχουν δημιουργηθεί ψυχολογικές επιδράσεις αλλά παραμένει το πρόβλημα έντονο στην λειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων», σχολιάζει ο κ. Μεταξάς.

Χαμένη τουριστική χρονιά το 2020

Αναφορικά με την επίδραση του COVID-19 στον ελληνικό τουρισμό, οι επαγγελματίες του τουρισμού δηλώνουν ότι ο COVID-19 συνδέεται με αλλαγή στο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενώ το 2020 κρίνεται μια εντελώς ή σχετικά χαμένη χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας. Αντίστοιχα αποτυπώνεται ότι ο Covid-19 θα επηρεάσει τόσο τη διεθνή τουριστική ζήτηση, όσο και την προσφορά, θα σημάνει μια νέα εποχήγια την τουριστική αγορά και θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

«Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού προσβλέπουν σε μια ριζική αλλαγή στο μοντέλο του ελληνικού τουρισμού, το οποίο όμως θα επιφέρει αλλαγές και σε διεθνές επίπεδο. Ένα μοντέλο που πλέον θα βασίζεται στην αλλαγή της ψυχολογίας των τουριστών και ίσως και του μοντέλου που επικρατεί πλέον τα τελευταία χρόνια αυτό της ‘συνολικής ικανοποίησης μέσα από την εμπειρία των τουριστών’ (total satisfaction of tourism experience). Το γεγονός αυτό από μόνο του σημαίνει αλλαγή στον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από την αγορά, εντείνοντας παράλληλα και τον ανταγωνισμό για καλύτερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Παράλληλα οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν κατανοήσει την δυσκολία της επίτευξης μιας επιτυχούς χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμού στο 2020, προσβλέποντας έτσι σε όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες για την περίοδο αυτή», αναφέρει ο κ. Μεταξάς.

Το brand name από μόνο του δεν αρκεί

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα στην ερώτηση κατά πόσο οι επαγγελματίες του τουρισμού πιστεύουν ότι κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν. Οπως αποτυπώνεται στην έρευνα οι επαγγελματίες του τουρισμού πιστεύουν ότι σε εθνικό επίπεδο η Ελλάδα και η φήμη και δυναμική της ως κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός είναι και ο περισσότερο σημαντικός παράγοντας, συνοδευόμενος από την συνολική βελτίωση της χώρας τουριστικά, αλλά και την ύπαρξη μιας νέας τουριστικής στρατηγικής, στο νέο πλέον μοντέλο τουρισμού που αναδεικνύει η νέα κρίση. Σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό κυριαρχεί ο προσανατολισμός στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, ενώ επίσης δυο πολύ σημαντικά ευρήματα σηματοδοτούν την ανάγκη στην αλλαγή πλεύσης σχετικά με το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στη χώρα: το πρώτο στοιχείο είναι η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων διοίκησης και επιχειρήσεων τουρισμού και το δεύτερο η εστίαση πλέον στην μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε προορισμού ξεχωριστά. Για τους επιχειρηματίες του τουρισμού φαίνεται πλέον και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το να είναι από μόνο του ένα προορισμός brandname σήμερα δεν αρκεί, απαιτεί και άλλα πράγματα.

Ποιότητα και εξέλιξη για ανάκαμψη

Τέλος σε επίπεδο επιχείρησης, οι επαγγελματίες του τουρισμού, πιστεύουν ότι παράγοντες όπως, η ποιότητα υπηρεσιών, το καλό όνομα της επιχείρησης και η τεχνογνωσία είναι οι βασικοί άξονες ανάκαμψης.

Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι της αγοράς μετά από αυτό το τρίπτυχο που αναδεικνύει τη δυναμική της ποιότητας υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, θεωρούν πολύ σημαντικό τον παράγοντα της γνώσης των εξελίξεων στις τάσεις και προτιμήσεις των τουριστών.

«Πέρα από τη δυναμική των επιχειρήσεων αναφορικά με την ποιότητα, το όνομα και την τεχνογνωσία οι άνθρωποι του τουρισμού αναδεικνύουν την σημασία των δεδομένων, των στοιχείων και των πληροφοριών αναφορικά με τις τάσεις, προτιμήσεις, ανάγκες, απαιτήσεις, αισθήματα, προσδοκίες των τουριστών, δηλαδή την ανάγκη διερεύνησης της ψυχολογίας των τουριστών», υπογραμμίζει ο κ. Μεταξάς.

O COVID – 19 επηρέασε τον μαζικό τουρισμό

Σε επίπεδο Ελλάδας, οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο COVID-19 σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει όλες τις μορφές τουρισμού στη χώρα μας αλλά κυρίως, τον μαζικό τουρισμό, τα μεγάλα γεγονότα (megaevents)πολιτιστικού – αθλητικού χαρακτήρα, τον τουρισμό κρουαζιέρας και τον συνεδριακό τουρισμό.

Επίσης πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα για τις βασικές τουριστικές αγορές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες του τουρισμού πιστεύουν ότι οι πολίτες των βασικών χωρών που επλήγησαν (Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Τουρκία, Βρετανία, Γερμανία) και οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες τουριστικές αγορές της χώρας μας, θα κάνουν διακοπές στην Ελλάδα μόνο και εφόσον έχουν εξασφαλιστεί συνθήκες ασφάλειας και πρωτόκολλα υγείας, καθώς η ψυχολογία τους είναι κλονισμένη και κάποιοι μπορεί να μην κάνουν διακοπές πουθενά τελικά.

Μάλιστα, οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι διατεθειμένοινα δεχτούν τουρίστες από τις παραπάνω χώρες, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα υγείας, διαμορφώνοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ καλό θα ήταν οι πελάτες τους –τουρίστες να είναι πιστοποιημένοι για την μη ύπαρξη Covid-19.

Σύμφωνα με τον κ. Μεταξά, «οι επαγγελματίες του τουρισμού σίγουρα κατανοούν τη δυσκολία της κατάστασης συνολικά. Εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό, πως οι πολίτες των παραπάνω χωρών θα κάνουν διακοπές υπό προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας και αυτό είναι απολύτως λογικό! Παράλληλα όμως αναδεικνύουν και την ψυχολογική φθοράπου μπορεί να έχουν οι πολίτες αυτοί και που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόφαση τους για διακοπές ανεξαρτήτου τουριστικού προορισμού για φέτος. Τέλος αναδεικνύεται επίσης και η πεποίθηση των επαγγελματιών ότι η χώρα μας είναι ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς, άρα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η συνολική εικόνα ως Ασφαλής Τουριστικός Προορισμός στην απόφαση των ξένων για διακοπές».

Αναφορικά με την δυναμική της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός σε σχέση με την πανδημία, εκτιμάται ότι η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κυρίως εξαρτάται από τις διεθνείς τουριστικές εξελίξεις, ενώ πιστεύεται ότι στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέες αγορές και η εικόνα της χώρας θα βελτιωθεί έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών. Παράλληλα όμως, υπάρχει και η έντονη ανησυχία ότι ο Covid-19 μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε συνθήκες προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Τέλος στην ερώτηση σχετικά με τις σημαντικότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ανάκαμψη της αγοράς, οι επαγγελματίες του τουρισμού εστιάζουν, σε γνωστά ζητούμενα, όπως την ύπαρξη φορολογικών ελαφρύνσεων, την ύπαρξη χρηματοδοτήσεων, την ενίσχυση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε τουριστικούς προορισμούς, ενώ θεωρούν ότι η διάχυση και η διαφάνεια στην πληροφόρηση για την πανδημία θα προστατέψει τόσο τους τουρίστες όσο και τις επιχειρήσεις τους.

«Η πανδημία του COVID-19 δημιουργεί και ευκαιρίες, ανασχεδιασμού και οργάνωσης της Ελλάδας ως Ασφαλούς Τουριστικού Προορισμού για τα επόμενα χρόνια. Ας επενδύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, η αγορά το αναδεικνύει και το επιζητά», σχολιάζει ο κ. Μεταξάς.

Ταυτότητα έρευνας

Η Ομάδα Ερευνας, Επεξεργασίας και Ανάλυσης

  • Υπεύθυνος έρευνας: δρ. Θεόδωρος Μεταξάς, αν. καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών (ΤΟΕ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πηνελόπη Βέργου, ΕΔΙΠ ΤΟΕ
  • Γκάμπυ Γαβριηλίδης, υποψήφιος διδάκτωρ ΤΟΕ
  • Δημήτρης Καραγιάννης, υποψήφιος διδάκτωρ ΤΟΕ
  • Μελέτης Ανδρινός, ερευνητής
  • Σόφη Μιχαλά, ερευνήτρια.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου