ΤΟΠΙΚΑ

Κατά πλειοψηφία πέρασε ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ

κατά-πλειοψηφία-πέρασε-ο-προϋπολογισ-49506

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα το μεσημέρι από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για το 2013, ύψους 30.185.000 ευρώ. Οι μειοψηφίες τον καταψήφισαν επισημαίνοντας ότι το ύψος του προϋπολογισμού είναι δυσανάλογο με την ποιότητα του νερού, τα τέλη στην ουσία δεν μειώθηκαν ενώ τόνισαν ότι πολλές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τηλεφωνικά τέλη, κόστος αποστολής λογαριασμών, έργα κ.α. είναι υψηλές ενώ διαφώνησαν και με την απόφαση της διοίκησης να δοθεί σε εργολάβο η καταμέτρηση.

Για πραγματικό κι αναπτυξιακό προϋπολογισμό έκανε λόγο ο δήμαρχος επισημαίνοντας ότι η ΔΕΥΑΜΒ, σε αυτό το δύσκολο οικονομικά περιβάλλον παραμένει μια υγιής επιχείρηση. Επιπλέον στην εισήγησή του ο δήμαρχος επισήμανε ότι αποτελεί στοιχείο υγείας ότι το πρόγραμμα των έργων, που έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι στο 50% του συνόλου του προϋπολογισμού, περίπου 13 εκ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε 11 ,7 εκ. € «Η ΔΕΥΑΜΒ αξιοποιεί τις δυνατότητές της για να πετύχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα του νερού αλλά και να προστατεύσει το περιβάλλον» τόνισε, ούσα μια υγιή επιχείρηση με αποθεματικό στις 31 Δεκεμβρίου του 2012, 1.970.000 ευρώ.

Ανησυχία για τα βραβεία… Η εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. Μαρία Καρακώστα επισήμανε ότι στην ουσία δεν παρατηρείται από τα έσοδα της επιχείρησης το 2012 να υπήρξε μείωση του τιμολογίου ενώ τόνισε ότι τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Ενοτήτων θα έπρεπε να καταγράφονται αναλυτικά κάθε χρόνο για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης. Επιπλέον επισήμανε ότι στον προϋπολογισμό του 2013 δεν φαίνονται οι οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ ενώ ο κωδικός για τις υπερωρίες είναι μηδενικός.

Επιπλέον ανέφερε ότι όταν οι εργοδοτικές εισφορές για τους μισθωτούς υπαλλήλους το 2013 ανέρχονται στα 922.000 ευρώ, οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία ΤΥΔΚΙ και ΤΑΔΚΕ, 10 μόνο υπαλλήλων ανέρχονται σε 350.000. ευρώ. Επιπλέον ανέφερε ότι δεν έχει προϋπολογιστεί ποσό για τα βραβεία σε αριστούχα παιδιά υπαλλήλων, αν και προβλέπεται στον νέο ΟΕΥ.

Τέλος «ευχαρίστησε» το δήμαρχο για τη στήριξη που δείχνει στους εργαζόμενους, καθώς την επιβαρύνει με 300.000 € για ταχυδρομικά έξοδα και επιμέτρηση νερού, την ίδια ώρα που το μισθολογικό κόστος μειώθηκε στο 17%, κάτι που συμβαίνει σε επιχειρήσεις χαμηλού επιπέδου» και καταψήφισε τον προϋπολογισμό.

Ο οικονομικός διευθυντής Γιώργος Μακρής απαντώντας στην κα Καρακώστα ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για το μόνιμο προσωπικό είναι αυξημένες λόγω διαφορετικού υπολογισμού που απαιτεί το ταμείο τους και τόνισε ότι για πρώτη φορά το 2013 υπάρχει κωδικός για υπερωρίες, καθώς μέχρι τώρα συμπεριλαμβάνονταν μέσα στους μισθούς. Για τα βραβεία της απάντησε ότι αυτά θα δίδονται μόνο όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. και τότε θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενώ εξήγησε ότι οι οφειλές προς την επιχείρηση καταγράφονται στον ισολογισμό κι όχι στον προϋπολογισμό, ενώ ο νόμος δεν προβλέπει ξεχωριστούς κωδικούς για τα έσοδα ή έξοδα από τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.

Υπερβολικά τα έξοδα για τηλέφωνα και δημοσιεύσεις Για υπερβολικά τηλεφωνικά τέλη, έξοδα ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων έκανε λόγο ο Τέλης Δουλόπουλος επικρίνοντας τη διοίκηση για το γεγονός ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις της παράταξής του για μείωση των τηλεφωνικών και ταχυδρομικών τελών, ενώ βγήκε υπερβολικά και τα έξοδα για ρεύμα. Ο κ. Μακρής του απάντησε ότι τα τηλεφωνικά τέλη προϋπολογίζονται μειωμένα και γίνεται και έρευνα αγοράς για άλλο πάροχο ενώ η επιχείρηση θα προσφύγει και δικαστικά για να πετύχει να πληρώνει βιομηχανικό κι όχι οικιακό τιμολόγιο στη ΔΕΗ. Ο κ. Δουλόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, κυρίως γιατί «η σχέση προϋπολογισμού- ποιότητας νερού, είναι δυσανάλογη».

Τον προϋπολογισμό καταψήφισε και ο Ι. Μολοχίδης τονίζοντας ότι το κόστος των έργων είναι πολύ μεγάλο και αυτό σε βάρος των πολιτών, ενώ η μείωση στα τέλη, πέρυσι και φέτος είναι πλασματική και η ΔΕΥΑΜΒ απασχολεί εργολάβος για έργο που θα μπορούσε να εκτελέσει η ίδια.

Ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης Λεων. Μαυρογιάννης τέλος τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2013, στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, την γενίκευση της μηχανοργάνωσης και στις δημοτικές ενότητες, την ψηφιοποίηση του αρχείο της, την παροχή δυνατότητας πληρωμής των λογαριασμών στις τράπεζες ή ηλεκτρονικά κ.α. Επιπλέον τόνισε ότι καταγράφεται και το αναπτυξιακό σκέλος που έχει σχέση με την ποιότητα του νερού, την προστασία του περιβάλλοντος την περιστολή απωλειών στο δίκτυο της ύδρευσης κ.α.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου