ΤΟΠΙΚΑ

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

το-επιμελητήριο-μαγνησίας-για-εταιρε-493678

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Υπηρεσία Γενικό Εμπορικό Μητρώο υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4541/2018, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίες έχουν συσταθεί πριν την ισχύ του παραπάνω Νόμου και η διάρκεια τους είναι αόριστη, έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους οριστεί άλλη, ορισμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω διάταξη όσες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης συνεχίσουν να έχουν αόριστη διάρκεια στο καταστατικό τους, θεωρούνται εκ του νόμου ότι λήγουν αυτομάτως και αυτοδικαίως την 31.12.2021.

Επομένως προς αποφυγή του ενδεχόμενου αυτού και πρόκλησης προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία τους, συνιστάται όσες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης έχουν αόριστη διάρκεια χρόνου να προβούν το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε προ της 31.12.2021, σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού τους και να ορίσουν ορισμένη διάρκεια σε έτη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ του Ν. 3190/1955.

Για την έγκαιρη καταχώρηση της σχετικής τροποποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη λοιπών εκκρεμοτήτων (π.χ. οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου