ΤΟΠΙΚΑ

Πώς να συντάξετε το βιογραφικό σας

πώς-να-συντάξετε-το-βιογραφικό-σας-49339

Εκδήλωση καριέρας, με αντικείμενο τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την προετοιμασία συνέντευξης, πραγματοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Adecco εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.

Η εκδήλωση θα γίνει μεθαύριο, Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι, διαδικτυακά, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

#join_the_meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRiMzAwNTUtNzNhZC00OGIwLWFkZWItNGU5YjEzZTY5OWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%226ce5d3fd-0f4c-47b2-8fee-6b9ac74ce446%22%7d

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους ή να συνδεθούν απευθείας στην εκδήλωση.

Οσοι έχουν ερωτήματα, αλλά δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, μπορούν να αποστείλουν τις απορίες τους στο [email protected], ώστε να τεθούν στην συζήτηση. Η εκδήλωση θα καταγραφεί για λόγους αρχείου του Γραφείου Διασύνδεσης και θα αναρτηθεί στο κανάλι στο Youtube.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου