ΤΟΠΙΚΑ

Τρία ηχηρά «όχι» από τους Πορταρίτες

τρία-ηχηρά-όχι-από-τους-πορταρίτες-493350

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους και σε πλήρη αντίθεση με όλα όσα έχει δρομολογήσει η Δημοτική Αρχή Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ, στους τομείς της άρδευσης, της ύδρευσης αλλά και της αποχέτευσης, είναι οι Πορταρίτες.

Αυτό συμπεραίνεται από τις αποφάσεις που πήρε η λαϊκή συνέλευση των κατοίκων, που έγινε την περίοδο των εορτών στην Πορταριά και οι οποίες κοινοποιήθηκαν, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, τόσο στο Δήμο Βόλου, όσο και στη ΔΕΥΑΜΒ. Αποφάσεις που αποτυπώνουν ανάγλυφα την τεράστια διαφορά απόψεων που φαίνεται να χωρίζει τις δύο πλευρές.

Είναι ενδεικτικό ότι στον τομέα της άρδευσης οι κάτοικοι επιμένουν, όπως η διαχείριση των νερών να γίνεται από τους ίδιους τους κατοίκους και όχι από τη ΔΕΥΑΜΒ. Στον τομέα της ύδρευσης οι Πορταρίτες επιμένουν να μη χλωριώνονται τα νερά από την πηγή «Μάνα» και η όποια χλωρίωση να γίνεται μόνον όταν ανιχνεύεται μικροβιολογικό φορτίο. Τέλος, στον τομέα της αποχέτευσης οι Πορταρίτες διαφωνούν με την υποχρεωτική σύνδεση των οικιών με το δίκτυο, χωρίς την τοποθέτηση υδρομετρητών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της Πορταριάς που συγκλήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου της περιοχής, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Για την άρδευση

Για την άρδευση οι κάτοικοι συμφώνησαν στα παρακάτω:

– Οχι στον κανονισμό της άρδευσης που είναι σε διαβούλευση από τη ΔΕΥΑΜΒ.

– Ναι στην επάρκεια νερού για άρδευση με εξασφαλισμένο για το σκοπό αυτό το 10% των πηγών της Πορταριάς.

– Ναι στη διαχείριση των νερών άρδευσης από τους Πορταρίτες, ενώ οι υδρονομείς να ορίζονται από τους αγρότες της περιοχής.

– Ναι στην απόφαση 57/2013 που ορίζει ότι οι υδρονομείς θα πληρώνονται από τους κτηματίες.

– Ναι στην παροχή νερού στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές της περιοχής χωρίς υδρομετρητή.

– Ναι στη συντήρηση των αυλάκων άρδευσης από τους ίδιους τους κατοίκους – καλλιεργητές.

Για την ύδρευση

Για την ύδρευση οι κάτοικοι της Πορταριάς υιοθέτησαν τις παρακάτω προτάσεις:

– Οχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΜΒ

– Οχι στη χλωρίωση των νερών της πηγής «Μάνα», η οποία, όπως επισημαίνεται, μπορεί να γίνεται, μόνον όταν ανιχνεύεται μικροβιολογικό φορτίο.

– Να γνωρίζει πρωτίστως το Τοπικό Συμβούλιο, όταν πρόκειται να γίνει χλωρίωση και καθαρισμός της δεξαμενής. Ο δειγματισμός να γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρουσία και του Τοπικού Συμβουλίου.

– Ναι στην επάρκεια και διάθεση νερού στους κατοίκους καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς προβλήματα

Για την αποχέτευση

Για την αποχέτευση, τέλος, οι κάτοικοι της Πορταριάς πήραν τις παρακάτω αποφάσεις:

– Ναι στην εθελούσια σύνδεση των οικιών με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς την τοποθέτηση υδρομετρητών.

– Ναι στην υποχρεωτική σύνδεση των επαγγελματικών χώρων.

– Ναι σε τέλος αποχέτευσης σε ποσοστό 30% επί του πάγιου τέλους ύδρευσης (ετήσιο) σε όσες οικίες συνδεθούν οικειοθελώς.

– Ναι στην πλήρη άρση των απειλών, μέσω δημοσιευμάτων ή παρεμφερών γνωστοποιήσεων από τη ΔΕΥΑΜΒ, σ’ ότι αφορά το θέμα της αποχέτευσης της Πορταριάς.

– Ναι στην κατάργηση της υποχρεωτικής σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης της Πορταριάς, σε οικίες που λειτουργούν εγκεκριμένοι βόθροι που πληρούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

– Σε οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ που αντιτίθεται ή εναντιώνεται στις αποφάσεις της συνέλευσης των κατοίκων, οι τελευταίοι επιφυλάσσονται, όπως λένε, για κάθε νόμιμη ενέργειά τους.

ΑΝΤ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου