ΤΟΠΙΚΑ

Δεύτερη παράταση στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Βόλου

δεύτερη-παράταση-στη-στέγη-υποστηριζ-491993

Προθεσμία έως 31 Αυγούστου για τις αιτήσεις ένταξης

Ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, υλοποιεί το έργο Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014- 2020» με διάρκεια 2 έτη και 3 μήνες και στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Παιδόπολη Αγριάς έχει δυναμικότητα συνολικά δεκατεσσάρων ωφελουμένων ατόμων. Ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1160/B/8-4-19) στη ΣΥΔ μπορούν να διαμένουν άτομα με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από βαριά νοητική υστέρηση ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. Τα άτομα τα οποία θα ενταχθούν στη ΣΥΔ θα πρέπει να είναι από 18 ετών και άνω και κατά το δυνατό να αυτοεξυπηρετούνται. Η ΣΥΔ δεν μπορεί να δεχτεί άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα όπως και άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Η ΣΥΔ θα λειτουργεί σε 12μηνη και 24ωρη βάση, δηλαδή όλο το χρόνο.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίων ατόμων με νοητική υστέρηση

  1. Να είναι από 18 ετών και άνω και να χαρακτηρίζονται από βαριά νοητική υστέρηση.
  2. Οι ενδεχόμενες δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές να μην εμποδίζουν την επαρκή αυτοεξυπηρέτησή τους, λειτουργικότητά τους και δυνατότητα συνεργασίας τους.
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης παθολογικών –οργανικών θεμάτων υγείας απαιτείται να είναι πλήρως ελεγχόμενα.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά από 2-8-2021 έως 31-8-2021. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας –ΚΑΠΗ-Δημ. Υγείας (έναντι Σκλαβενίτη, στην 2ας Νοεμβρίου) και στην κ. Καλτσά (γραφείο 3) απο 9:00 εως 13:00 .

Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Δήμου Βόλου, dimosvolos.gr.

Έντυπα αιτήσεων για τη ΣΥΔ διατίθενται στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας –ΚΑΠΗ- Δημ.Υγείας (έναντι Σκλαβενίτη, στην 2ας Νοεμβρίου) και στο δικτυακό τόπο του Δ. Βόλου, dimosvolos.gr.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2421353155 (κα Καλτσά) 2421353146, (κα Βόντζου) 2421353148 (κα Ραφτοπούλου).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου