ΤΟΠΙΚΑ

Εγκρίθηκε η μελέτη για τα «Παλαιά»

εγκρίθηκε-η-μελέτη-για-τα-παλαιά-491874

Πράσινο φως και για την ανάπλαση του άλσους «Ανδρέας Βαλαχής»- Όλα τα θέματα που απασχόλησαν την οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόλου έδωσε το «οκ» για την έγκριση των μελετών των «Παλαιών» του Βόλου και του άλσους “Ανδρέας Βαλαχής».

Συγκεκριμένα, ενέκρινε τον επικαιροποιημένο φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης, την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης των Παλαιών του Βόλου».

Αντικείμενο είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών σε στάδιο οριστικής μελέτης, για το έργο «Ανάπλαση των «Παλαιών» του Βόλου», η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου και η έκδοση όλων των προαπαιτούμενων εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων.

Ο φάκελος δημόσιας σύμβασης επικαιροποιείται και το προεκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 942.367,57ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7412.003 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.

Ακόμη, επικαιροποίησε τον φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης, κατάρτισης όρων και συνοπτικής διακήρυξης διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης Άλσους «Ανδρέας Βαλαχής» στη Νέα Ιωνία .

Αντικείμενό της είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών σε στάδιο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, για το έργο: Ανάπλαση Άλσους «Ανδρέας Βαλαχής» στη Νέα Ιωνία Βόλου, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου και η έκδοση όλων των προαπαιτούμενων εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων.

Το προεκτιμώμενο κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 1.261.708,77ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7412.002 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε ακόμη για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου 2021», συνολικής δαπάνης 207.185, 40 ευρώ και ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού να κατακυρωθεί το έργο στην εταιρεία «Κ. Καλαμπόκας».

Από τα θέματα που την απασχόλησαν ήταν και ο διαγωνισμός για τις Εργασίες αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο «Κούκος» της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου» και ενέκρινε την ανακήρυξη του υποψηφίου Γ. Κουσιαρή ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία.

Ακόμη, κατακυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ως ενιαίο σύνολο των τριών καταστημάτων Ε1, Ε2 και Ε3 του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων επί των οδών Ερμού-Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο. Πλειοδότρια αναδείχτηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βενέτης ΑΕ».

Στα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Βόλου», το οποίο θα είναι διάρκειας 12 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 45.136 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο Δημήτριος Κρατήρας, ο οποίος κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επίσης, κατακυρώθηκε η σύμβαση της εταιρείας «Σ. Χατζόπουλος – Ι. Αναγνωστάκης ΟΕ» για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας έτους 2021».

Σχετικά με τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του πολυλειτουργικού πάρκου Πεδίον Αρεως, αποφασίστηκε να δοθεί τρίμηνη παράταση έως τις 11 Νοεμβρίου λόγω καθυστέρησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να συγκροτήσει την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου