ΤΟΠΙΚΑ

Επιδοτούμενες δράσεις για Θεσσαλούς ανέργους

επιδοτούμενες-δράσεις-για-θεσσαλούς-49065

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον τομέα της ανακύκλωσης» καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους που ανήκουν σε κάποια από τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακυκλω-ΖΩ».

Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει ένα πλέγμα επιδοτούμενων δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 80 ανέργων, των Καλλικρατικών Δήμων Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με σκοπό, την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανακύκλωσης και της πράσινης οικονομίας.

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Ανακυκλω-ΖΩ» που απαρτίζεται από τους φορείς:

– ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε.,

– ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

– ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,

– ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.»,

– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε,

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,

– με συντονιστή εταίρο τη BEE GROUP A.E.

Στο Δήμο Λάρισας, θα επιλεγούν 40 ωφελούμενοι και η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα «Ανακυκλω-ΖΩ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα, τηλ. 2410554026, ώρες 9:00πμ έως 2:00μμ ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου www.anakyklozo.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά προτεραιότητα οι παρακάτω κοινωνικές ομάδες:

– Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

– Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

– Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

– Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Ρομά

– Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

(Το σημερινό όριο φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591€ ανά άτομο και σε 13.842€ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών)

Η πράξη «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο τομέα της ανακύκλωσης – Ανακυκλω-ΖΩ», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου