ΤΟΠΙΚΑ

Πρόστιμα από ΔΕΥΑΜΒ για αποχέτευση

πρόστιμα-από-δευαμβ-για-αποχέτευση-487451

Σκληραίνει τη στάση της η ΔΕΥΑΜΒ απέναντι σε όσους κατοίκους μέχρι σήμερα αρνούνται να συνδεθούν με την αποχέτευση παρά τις παρατάσεις που έχουν δοθεί.

Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της διαδημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης της μείζονος περιοχής Βόλου η ΔΕΥΑΜΒ αναμένεται να αποφασίσει την επιβολή προστίμου στους καταναλωτές που έχουν υποβάλει μελέτη αποχέτευσης αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση υδρομέτρου, εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός άπρακτο, μετά την ημερομηνία ειδοποίησής τους από την ΔΕΥΑΜΒ.

Παράλληλα θα ληφθεί απόφαση για το συμψηφισμό του προστίμου στους επόμενους λογαριασμούς για τους καταναλωτές που προσέλθουν στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από την ημερομηνία επιβολής του προστίμου και τακτοποιήσουν τα της σύνδεσης τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΜΒ απέστειλε επιστολές για σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης σε 858. Μελέτη σύνδεσης με το δίκτυο κατέθεσαν 473 ιδιοκτήτες, ενώ μόνο οι 226 προχώρησαν στην τοποθέτηση υδρομέτρου.

ΤοΔ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε το τέλος αποχέτευσης που θα καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στις περιοχές αυτές να κυμαίνεται στο 65% του αντίστοιχου τέλους που καταβάλλουν οι κάτοικοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, επίσης ρυθμίστηκε η δυνατότητα καταβολής του τέλους σύνδεσης σε επτά τριμηνιαίες δόσεις (δηλαδή σε 21 μήνες), ενώ πρόσφατα, στην προσπάθειά της να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους υπόχρεους σε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, η ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να κατασκευάζει, με δική της εργολαβία, και το φρεάτιο σύνδεσης, με συνέπεια η επιβάρυνση του πολίτη να είναι μικρότερη λόγω της έκπτωσης που θα επιτευχθεί. Η επιβάρυνση αυτή θα επιμεριστεί επίσης σε επτά τριμηνιαίες δόσεις.

Παρ’ όλα αυτά όμως όπως αναφέρεται και στη σχετική εισήγηση δεν υπήρξε η απαραίτητη ανταπόκριση και έτσι σήμερα η διοίκηση αναμένεται να αποφασίσει για την επιβολή προστίμων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου