ΤΟΠΙΚΑ

Υπολογιστές για τα ολιγοθέσια Σχολεία της Θεσσαλίας

υπολογιστές-για-τα-ολιγοθέσια-σχολεί-479790

Το Υπουργείο Παιδείας διέθεσε στην Περιφερειακή Δ/νση Εκ/σης Θεσσαλίας 94 υπολογιστές νέας τεχνολογίας με σκοπό να διατεθούν σε όλα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Η διανομή γίνεται από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου δήλωσε: «Κάθε μαθητής ακόμη και στο πλέον απομακρυσμένο χωριό της Θεσσαλίας έχει δικαίωμα στην, με ίσους όρους πρόσβαση, στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται αναγκαία και η γνώση τους αποτελεί στόχο για κάθε μαθητή. Η βαρύτητα που δίνει το Υπουργείο προκύπτει και από την ένταξη των νέων τεχνολογιών από την Α Δημοτικού σύμφωνα με τον νέο Τύπο σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό η υλική υποστήριξη, εκ μέρους του Υπουργείου, θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη.»

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου