ΤΟΠΙΚΑ

«Καταφύγιο» η Κάρλα για σπάνια πουλιά

καταφύγιο-η-κάρλα-για-σπάνια-πουλιά-47969

Σε περιοχή εξέχουσας σημασίας για τα μεταναστευτικά, τα διαχειμάζοντα και τα αναπαραγόμενα υδρόβια, παρυδάτια και τα αρπακτικά πουλιά αναδεικνύεται η πρώην λίμνη Κάρλα.

Aυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα της καταγραφής που έγινε με τη συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας με την Ορνιθολογική Εταιρεία στο πλαίσιο της δράσης “Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών” και στο Πρόγραμμα CorMan για την καταμέτρηση του αριθμού των Κορμοράνων, που πραγματοποιήθηκαν τo προηγούμενο σαββατοκύριακο στην περιοχή της Κάρλας.

Ειδικότερα μεγάλος αριθμός σε είδη όπως ο Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), το Σφυριχτάρι (Anas penelope), η Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), το Κιρκίρι (Anas crecca), η Φαλαρίδα (Fulica atra), ο Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus), ο Ασημόγλαρος (Larus michahellis) και σημαντικοί αριθμοί ειδών όπως ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) η αποικία των οποίων εμφανίστηκε πρώτη φορά μετά την ανασύσταση του ταμιευτήρα της Κάρλας, η Βαρβάρα (Tadorna tadorna), η Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos), το Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus), τα φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus), το Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis), ο Καπακλής (Anas strepera), ο Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus) και ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) καταγράφηκαν στους επτά ταμιευτήρες της πρώην λίμνης Κάρλας από τους ειδικούς.
Ιδιαίτερα επίσης σημαντική ήταν η καταγραφή του Ήταυρου (Botaurus stellaris) σε ταμιευτήρα χαμηλής στάθμης νερού (που αποτέλεσε αφορμή για μύθους και θρύλους σε όλους του υγροτόπους της χώρας), της Τουρλίδας (Numenius arquata), της Αετογερακίνας (Buteo rufinus) και του Καλαμόκιρκου (Circus aeruginosus) ενώ σημαντική ήταν η παρουσία της ψαλίδας (Anas acuta).
Σημειώνεται ότι ο ταμιευτήρας της Κάρλας πέραν του ότι ανήκει σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά, έχει χαρακτηριστεί και Μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών πραγματοποιούνται σε όλους τους σημαντικούς υγρότοπους της χώρας και σε πολλές χώρες παγκοσμίως κάθε Ιανουάριο υπό τον συντονισμό της Wetlands International. Στη χώρα μας, υπεύθυνος φορέας για τις καταμετρήσεις είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία η οποία συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της καταμέτρησης και διεξάγει σημαντικά συμπεράσματα για την κατάσταση των ειδών και των υγροτόπων τους.
Παράλληλα, η Ομάδα Έρευνας για τους Κορμοράνους στην Ευρώπη (Cormorant Research Group) που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Wetlands International της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) οργανώνει απογραφή του πληθυσμού των Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo) στη Δυτική Παλαιαρκτική (Ευρώπη, δυτική Ασία, Μικρά Ασία, βόρεια Αφρική) για το 2013.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου