ΤΟΠΙΚΑ

Πιστοποιείται η ΑΝΕΒΟ για τις υπηρεσίες της

πιστοποιείται-η-ανεβο-για-τις-υπηρεσί-47867

Εργαλείο διεκδίκησης έργων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων

Ενα πολύτιμο εργαλείο για τη διεκδίκηση έργων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αποκτά η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου. Πιστοποιείται για τη διαχειριστική της επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ, κάτι που σημαίνει ότι αναβαθμίζεται η ίδια η λειτουργία της εταιρείας και επιπλέον ανοίγει ο δρόμος για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης η ΑΝΕΒΟ έχει ήδη εκδώσει εγχειρίδιο που αφορά στον πρότυπο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και αναμένει επιθεώρηση και πιστοποίησή της από την ΕΒΕΤΑΜ.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αναβαθμιστεί η ίδια η λειτουργία της ΑΝΕΒΟ, η οποία πλέον -λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένα πρότυπα- θα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να διεκδικεί έργα και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Μέχρι σήμερα, η ΑΝΕΒΟ δεν είχε πιστοποιηθεί, παρά μόνο για συγκεκριμένες δράσεις.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΑΝΕΒΟ, Ανδρέα Ζέρβα, «με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, θα θεσπίσει Πολιτική Ποιότητας, έτσι ώστε να εγγυάται την αναβάθμιση της οργάνωσης και την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων μερών, εκπληρώνοντας τον αναπτυξιακό, κοινωνικό και διοικητικό ρόλο της».

Στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης επάρκειας η ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. θα δεσμευτεί:

  • Να καθιερώνει συγκεκριμένη πολιτική για την διαχειριστική επάρκεια.
  • Να δημιουργεί κατάλληλο εργασιακό κλίμα και παροχής κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων.
  • Να γνωστοποιεί στο εσωτερικό της επιχείρησης τη σημασία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πολιτών / δημοτών, καθώς επίσης και των κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Να καθιερώνει συγκεκριμένους στόχους αναφορικά με την ποιότητα, των οποίων η πορεία επίτευξης θα παρακολουθείται μέσω αντίστοιχων δεικτών όπου είναι εφικτό.
  • Να διεξάγει ανασκοπήσεις του ΣΔΕΠ και να λαμβάνει αποφάσεις για βελτιώσεις του συστήματος.
  • Να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την ορθή εφαρμογή του ΣΔΕΠ και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

ΕΛ. ΧΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου