ΤΟΠΙΚΑ

Αποτελέσματα διαγωνισμού για τη δημιουργία του Μουσείου της Αργούς

αποτελέσματα-διαγωνισμού-για-τη-δημι-469976

Με την αριθμ. 270/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφού εξετάσθηκαν οι ενστάσεις κατά της αριθμ. 71/2015 Αποφ. Δ.Σ. «έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του Διαγωνισμού», εγκρίθηκε η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για τη «Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς».

Σας αποστέλλουμε τον πίνακα κατάταξης και αποτελεσμάτων για ενημέρωσή σας.

Επίσης το παρόν έγγραφο, και τα συνοδευτικά του αρχεία, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου dimosvolos.gr/?p=33767.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με τα ονόματα των βραβευθέντων θα σταλούν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.

Ο τόπος και o χρόνος έκθεσης των σχεδίων, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Δημοτική Αρχή, θα σας ανακοινωθούν με νεώτερο μήνυμα και δημοσιεύσεις, στις ίδιες, παραπάνω ιστοσελίδες.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου