ΤΟΠΙΚΑ

Νέοι διευθυντές στην Περιφέρεια

νέοι-διευθυντές-στην-περιφέρεια-465294

Ενας γενικός διευθυντής και 33 διευθυντές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ορίστηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.
Με την απόφαση ορίστηκαν οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Διευθύνσεων των οργανικών μονάδων των γεωγραφικών ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα τοποθετούνται:
 
- Στη Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας
Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Πολυζόπουλος
 
- Στις Διευθύνσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προϊστάμενος Γεώργιος Μπαχτσεβάνος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού προϊστάμενος Σπυρίδων Ζάχος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προϊστάμενος Χρήστος Λυτροκάπης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προϊστάμενος Γεώργιος Μπαχτσεβάνος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη προϊστάμενος Νικόλαος Μήτσιος,υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, Διεύθυνση Διοίκησης προϊσταμένη Φανή Αλατά υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό, Διεύθυνση Οικονομικού προϊστάμενος Ιωάννης Μηχαλές, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, προϊστάμενος Δημήτριος Κρίτσας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α, Διεύθυνση Κτηνιατρικής προϊστάμενος Αθανάσιος Γκουντέλας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α, Διεύθυνση Πολιτικής Γης προϊστάμενος Ιωάννης Κορδίλας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων προϊστάμενος Θεόδωρος Σκάρπας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού προϊστάμενος Σεραφείμ Χαϊδάς, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας προϊσταμένη Ευανθία Τσίνα-Κωτούλα υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών, με βαθμό Α, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας προϊσταμένη Αννέτα Ιεσουά υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.
 
- Στις Διευθύνσεις Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προϊστάμενος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού προϊστάμενος Δημήτριος Σουρτζής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προϊστάμενος Νικόλαος Λιάνος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α, Διεύθυνση Ανάπτυξης προϊσταμένη Μαρία Θλιβερού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προϊστάμενος Γεώργιος Κανάτας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προϊστάμενος Δημήτριος Ζαρίφης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή.
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Εξάλλου, με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Καλλιόπης Γερακούδη, ορίστηκαν οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας τοποθετήθηκε ο Δημήτριος Κωτούλας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με Α’ βαθμό.
Στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής τοποθετήθηκε ο Κωνσταντίνος Μέγας, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών, με Α’ βαθμό.
Στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Καλόγηρος, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α’ βαθμό.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου