ΤΟΠΙΚΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

πρόγραμμα-μεταπτυχιακών-σπουδών-459969

Από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής του Π.Θ.

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόκειται να λειτουργήσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με Εμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων.

2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον.

3. Φυτιατρική και Περιβάλλον.

4. Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων.

5. Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ. Επίσης πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα επιλογής κύκλου πλήρους φοίτησης (διάρκειας ενός έτους) ή μερικής φοίτησης (διάρκειας δύο ετών).

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε από χθες 16 Ιουνίου 2014 και είναι έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Ν. Ιωνία, Μαγνησίας, τηλέφωνα: 24210 93006, 93112 FAX: 24210 93112 (ώρες 10:00π.μ. – 15:00μ.μ.), E-mail: [email protected] και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.uth.gr και http://agrograd.agr.uth.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου