ΤΟΠΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκαν οι αποκλίσεις της ΕΡΓΗΛ

επιβεβαιώθηκαν-οι-αποκλίσεις-της-εργ-459551

Δεύτερος έλεγχος από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΔΕΥΑΜΒ

Ο δεύτερος έλεγχος που έγινε από τη ΔΕΥΑΜΒ από επιτροπή εμπειρογνώμων για το έργο που κατασκεύασε η ΕΡΓΗΛ, επιβεβαίωσε τα ευρήματα και της πρώτης πιστοποίησης, ότι δηλαδή υπάρχουν αποκλίσεις από το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Για το συγκεκριμένο έργο και καθώς υπάρχει η δικαστική διαμάχη έλεγχος και επιμετρήσεις θα γίνουν και από τη Δικαιοσύνη.

Πρόκειται για την επίμαχη εργολαβία «Υδρευση Βόλου – Επέκταση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης», που είχε αναλάβει η ΕΡΓΗΛ, η οποία από τη ΔΕΥΑΜΒ διεκδικεί 6 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε από εμπειρογνώμονες της ΔΕΥΑΜΒ, απέστειλε τέσσερις προσκλήσεις στην ανάδοχο του έργου ΕΡΓΗΛ ώστε να παραβρίσκεται με εκπρόσωπό της στον έλεγχο που θα γίνει ωστόσο αυτό δεν έγινε με την ΕΡΓΗΛ να απαντά αρνητικά με εξώδικο στη ΔΕΥΑΜΒ.

Η επιτροπή κλήθηκε να διαπιστώσει -την ύπαρξη ή μη ποσοτικών αποκλίσεων για την εργολαβία- ήταν αποκλειστικά αφανείς εργασίες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο το έργο της επιτροπής διενεργώντας απλώς μια αυτοψία στις περιοχές εκτέλεσης του έργου.

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη διενέργεια ερευνητικών τομών σε τυχαία επιλεγμένες θέσεις του κατασκευασμένου δικτύου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι τυχόν ποσοτικές αποκλίσεις από την τελική επιμέτρηση του έργου. Ο αριθμός των ερευνητικών τομών, επιλέχθηκε από την Επιτροπή να ανέλθει σε 100 (δηλαδή 1 ερευνητική τομή ανά max 2 kmκατασκευασμένου δικτύου) ενώ σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ η δειγματοληψία που ήταν τυχαία καθώς και το μέγεθος του δείγματος κρίθηκαν ικανοποιητικά από στατιστικής πλευράς για τον έλεγχο του συνόλου του έργου.

Η επιλογή των θέσεων των ερευνητικών τομών έγινε από την Επιτροπή με συγκεκριμένα κριτήρια όπως οι θέσεις να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στις περιοχές κατασκευής του έργου και οι τομές να γίνουν αναλογικά ανά περιοχή και διάμετρο αγωγού ενώ από κάθε σημείο του έργου στο οποίο έγινε έλεγχος ελήφθησαν συγκεκριμένες φωτογραφίες και καταγράφηκαν από την επιτροπή συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου