ΤΟΠΙΚΑ

Στο Βόλο η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης

στο-βόλο-η-πρώτη-επιτροπή-παρακολούθη-458277

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 24 Ιουνίου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2020.

Πρόκειται για το κορυφαίο όργανο παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Βόλου, στο ξενοδοχείο «Valis Resort», με ώρα έναρξης τις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, μετά την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα γίνει παρουσίαση – ενεργοποίηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας, η εξειδίκευση εφαρμογής του, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, καθώς και η Στρατηγική για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ.

Το τρίτο μέρος «Περιφερειακές Στρατηγικές – Αιρεσιμότητες» περιλαμβάνει: Παρουσίαση της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης, πιλοτικές δράσεις, Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ), Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιµοτήτων, Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ -αιρεσιµότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος, Ενημέρωση για την ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη – Παρουσίαση εγκυκλίου, Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης, Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (εφαρµοστικός νόμος, διάρθρωση δομών, νέα στοιχεία κλπ), Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις – συζήτηση, συμπεράσματα και αποφάσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου