ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

8 στους 10 αγρότες της Κάρλας αντιμετωπίζουν πρόβλημα άρδευσης

8-στους-10-αγρότες-της-κάρλας-αντιμετωπί-453634

Οκτώ στους δέκα αγρότες που δραστηριοποιούνται στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας, έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα λειψυδρίας και άρα άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεών τους. Το πρόβλημα, για το οποίο θεωρούν υπαίτιο… το χωράφι του γείτονα, «λύνεται» με τη διάνοιξη νέας γεώτρησης, που όμως έχει περιβαλλοντικό κόστος. Αυτό το κόστος, θα περιλαμβάνεται πλέον βάσει οδηγίας της Ε.Ε. στους λογαριασμούς ύδρευσης και άρδευσης.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν από τον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Άγγελο Αλαμάνο, στο πλαίσιο της παρουσίασης της διδακτορικής του διατριβής, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον κ. Αλαμάνο ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα παγκοσμίως είναι η λειψυδρία, και η κάλυψη των υδατικών αναγκών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Όπως επεσήμανε, ο αγροτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στη χώρα, έχει το μικρότερο διαχειριστικό έλεγχο και υψηλές παραγωγικές και οικονομικές απαιτήσεις.

Η περιοχή μελέτης της Κάρλας, είναι όπως ανέφερε ο κ. Αλαμάνος, μια περιοχή που στηρίζεται στην αγροοικονομία, βρίσκεται υπό καθεστώς υπερεκμετάλλευσης και συνεχούς ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων, ενώ δεν υπάρχει σοβαρή κεντρική διαχείριση ούτε συνεργασία μεταξύ αρχών και χρηστών.

Στόχος του διδακτορικού είναι η σύσταση ενός εργαλείου προσομοίωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων, μέσω ενός ολοκληρωμένου οικονομικο-υδρολογικού μοντέλου. «Νερό και οικονομία πάνε μαζί, και στο πλαίσιο αυτό έχουμε εξετάσει διαφορετικά σενάρια», ανέφερε ο κ. Αλαμάνος, προτείνοντας πιο αποδοτική χρήση του νερού με μείωση των απωλειών μέσω συντηρήσεων και καθαρισμό των καναλιών, με πιο αποδοτικές μεθόδους άρδευσης στη ρίζα των φυτών αντί για τεχνητή βροχή, ακόμη και με αναδιάρθρωση των καλλιεργειών για να είναι λιγότερο υδροβόρες.

Υπογράμμισε δε, ότι υπάρχει κόστος στο περιβάλλον όσο δεν λειτουργεί το έργο της Κάρλας, προκειμένου να μπορέσει να γίνει χρήση των επιφανειακών νερών για την άρδευση, που αφενός θα ανακουφίσει τον υδροφορέα, αφετέρου θα έχει οικονομικό όφελος στους αγρότες, δεδομένου ότι το επιφανειακό νερό θα είναι πολύ φθηνότερο από το νερό γεωτρήσεων.

Αγγελος Αλαμάνος: Νερό και οικονομία πάνε μαζί

200 υποψήφιοι διδάκτορες

Η διδακτορική έρευνα του κ. Αλαμάνου, ήταν μία από αυτές που παρουσιάστηκαν στη χθεσινή ημερίδα ερευνητικής δραστηριότητας της Πολυτεχνικής Σχολής, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα της Σχολής, κ. Αθανάσιο Λουκά, η πολυτεχνική είναι ίσως η πιο δυναμική σχολή σε ερευνητική δραστηριότητα. Υπάρχουν περίπου 200 υποψήφιοι διδάκτορες, που κάνουν έρευνα κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και η οποία σε αρκετές περιπτώσεις υποστηρίζεται και από ερευνητικά προγράμματα.

Μεταξύ άλλων τα διδακτορικά τους παρουσίασε η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Χωροταξίας, Μαρία Τσαβδαρίδου, η οποία ασχολείται με το ρόλο των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των πόλεων. Σύμφωνα με μια πρώτη ανάγνωση των ερωτηματολογίων στα οποία απάντησαν επιχειρήσεις (70 σε σύνολο 130 που στάλθηκαν) που είναι μέλη του ελληνικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), οι περισσότερες εφαρμόζουν δράσεις ΕΚΕ, που έχουν σχέση με την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης κ.α. «Παρά την οικονομική κρίση, οι επιχειρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση», ανέφερε η κ. Τσαβδαρίδου.

Χρυσή Σταθάκη: Η καινοτομία μπορεί να ενισχυθεί, αν ξεπεραστεί το πρόβλημα της απόστασης

Από την πλευρά της η υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Χωροταξίας, κ. Χρυσή Σταθάκη, παρουσίασε τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας, που έχουν να κάνουν με τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η καινοτομία, ξεπερνώντας το πρόβλημα της απόστασης, είτε αυτή είναι γεωγραφική είτε είναι σε σχετικούς όρους, όπως η κουλτούρα ή η γνώση.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου