ΤΟΠΙΚΑ

Πρόταση για δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

πρόταση-για-δημιουργία-διεπιστημονι-452415

Την ανάγκη να δημιουργηθεί μία διεπιστημονική ομάδα έργου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία να εποπτεύεται από τον πολιτικό προϊστάμενο περιβαλλοντικών θεμάτων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας επισημαίνει η Οικολογική Θεσσαλία, ανοικτή αλληλέγγυα παρέμβαση.

Με ανακοίνωσή της τονίζει ότι στη Θεσσαλία τα δύο τελευταία χρόνια έχουν προκύψει διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα με ιδιαίτερες αρνητικές επιπτώσεις.

Ενδεικτικά αναφέρει τη διαρροή αποβλήτων σε τυροκομική μονάδα του Δήμου Κιλελέρ, τα προβλήματα στον Βιολογικό σταθμό του Δήμου Βόλου, τους μαζικούς θανάτους στην Κάρλα.

Σε αυτά προσθέτει και τις δύο πυρκαγιές σε χώρους εναπόθεσης ελαστικών, με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη των προηγούμενων ημερών, η οποία δημιούργησε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην πόλη της Λάρισας, με κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, που ευτυχώς φαίνεται να αποφεύχθηκαν, χάρη στην ευνοϊκή φορά των ανέμων και την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής.

«Από την Περιφέρεια μπορούν και πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν αντικίνητρα και κίνητρα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, με τη δημοσιοποίηση των όποιων παρεκκλίσεων και την ενθάρρυνση των θετικών περιβαλλοντικών επιδόσεων, με θέσπιση ετήσιων βραβείων, πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίσουν παθογένειες, θα περιορίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα προαγάγουν την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν όλα τα προβλήματα, οι δυσλειτουργίες και η πλημμελής τήρηση της νομοθεσίας από κάθε εμπλεκόμενο, για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου», προσθέτει.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου