ΤΟΠΙΚΑ

Στο Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου πανευρωπαϊκή έκθεση με δημιουργίες σπουδαστών

στο-ι-ι-ε-κ-δήμου-βόλου-πανευρωπαϊκή-έκ-444940

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ είναι η πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, γεγονός που ενισχύεται από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Το έργο Erasmus+ “Το μέλλον είναι το κόσμημά μας” (’’THE FUTURE IS OUR JEWEL’’), συγκεντρώνει 6 σχολές εταίρους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο, τη δημιουργία κοσμημάτων, των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά και η επαγγελματική ιστορία είναι διαφορετικές. Έτσι το πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη ανάδειξης της ποικιλομορφίας στον χώρο του κοσμήματος, ώστε αυτές οι διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης να καταστούν πόροι κοινού πλούτου και μαθησιακών ευκαιριών, με αποτέλεσμα την απόκτηση νέων γνώσεων και τεχνικών για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών στον χώρο του κοσμήματος.

Τα εγκαίνια της 1ης περιοδεύουσας Πανευρωπαϊκής έκθεσης που αποτελείται αποκλειστικά από σπουδαστικές εργασίες με θέμα ’’Το νερό σε σχέση με το παρελθόν’’ πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στις 19 Ιουνίου. Το τμήμα κοσμήματος συμμετέχει με 15 κοσμήματα. Η έκθεση ξεκίνησε στο museum of Popular Art and Traditions της Μαδρίτης, τον Ιανουάριο του 2019 και παρουσιάσθηκε στο Πόρτο, στη Βαλέντσα της Ιταλίας, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο και κατέληξε στο Ι.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

To έργο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, την ισότητα, τη βιωσιμότητα, την ένωση και την ανοχή ενώ οι εταίροι του προγράμματος συνδυάζουν τα 4 στοιχεία (Νερό, Αέρα, Φωτιά και Γη) απ’ τα οποία προέρχονται τα υλικά για την κατασκευή κοσμημάτων και να τα συσχετίσουν με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στις τρεις φάσεις του έργου.

Το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια των τριών ετών, σχετίζεται με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων για τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης: 1) την ΕΡΕΥΝΑ, 2) την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, 3) την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, 4) τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, 5) τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ, για την προβολή του έργου των σπουδαστών και των σχολών!

Επίσης παρέχει κινητικότητα κατάρτισης για σπουδαστές, η προστιθέμενη αξία των οποίων σχετίζεται με τους πόρους που παρέχονται από κάθε εταίρο και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ανταλλάσσονται, μοιράζονται, συζητούνται και αναπτύσσονται νέες πρακτικές και τεχνικές για την πραγματοποίηση όχι μόνο πρωτότυπων κοσμημάτων αλλά και μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Επιπρόσθετα και για να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οφέλη για όλους, ο ιστότοπος (http://thefutureisourjewel.wordpress.com)και όλα τα αποτελέσματα θα παραμείνουν λειτουργικά μετά το κλείσιμο του έργου, ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εταίροι να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες, να προτείνουν βελτιώσεις και να επικαιροποιούν καινοτόμες μεθόδους.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τίμησαν με την παρουσία τους, η πρόεδρος του συλλόγου Χρυσοχόων Ν. Μαγνησίας κα Ζωή Πρίντζιπα και το μέλος του συλλόγου κος Γιάννης Φόβος, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας των δυο φορέων.

Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και νόμιμη εκπρόσωπος του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου κα Σοφία Χάλαρη και η Δημοτική αρχή του Βόλου ενισχύουν και προωθούν αντίστοιχες Ευρωπαϊκές δράσεις, τα οφέλη των οποίων μέσω των προγραμμάτων erasmus+ δεν σταματούν με την αποφοίτηση των σπουδαστών, αλλά συνεχίζονται και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου