ΤΟΠΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε η κατανομή των βοσκοτόπων στη Μαγνησία

ολοκληρώθηκε-η-κατανομή-των-βοσκοτόπ-439685

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου της χωροταξικής ορθότητας της κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής για το έτος 2017 με βάση τα στοιχεία έτους 2016 και τις υποβληθείσες αιτήσεις μέχρι 31-12-2016 και κυρώθηκαν οι τελικές ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων από την Αντιπεριφερειάρχη κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη.

Οι καταστάσεις συμπληρωμένες ως προς το ποσό του μισθώματος χρήσης διαβιβάζονται στους αρμόδιους Δήμους, στα όρια των οποίων βρίσκεται ο κάθε επιλέξιμος βοσκότοπος. Οι Δήμοι, αφού τις συμπληρώσουν με τυχόν μη επιλέξιμες εκτάσεις και το αντίστοιχο μίσθωμα χρήσης τους, καλούν τους κτηνοτρόφους της περιοχής τους, προκειμένου να λάβουν γνώση για τα στοιχεία της βοσκήσιμης έκτασης, που κατανεμήθηκε για το έτος 2017 σε καθένα από αυτούς και να προσυπογράψουν το ατομικό έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας, το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης.

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταβάλλουν το οφειλόμενο μίσθωμα εντός τριμήνου. Δεν οφείλουν την καταβολή μισθώματος οι ιδιοκτήτες για τη δική τους βοσκήσιμη γαία και οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι για τη βοσκήσιμη γαία στην οποία έγινε η αποκατάστασή τους, εφόσον λάβουν από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το επόμενο έτος 2018 με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου