ΤΟΠΙΚΑ

Προσλήψεις στον ξενώνα αστέγων Βόλου

προσλήψεις-στον-ξενώνα-αστέγων-βόλου-432839

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για λειτουργία του ξενώνα αστέγων Βόλου προχωρά η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ. Συγκεκριμένα, οι θέσεις κάλυψης είναι μία θέση ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού, δύο θέσεις ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, μία θέση ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών, μία θέση ΥΕ Καθαριστών, μία θέση ΔΕ Γενικών καθηκόντων και μία θέση ΔΕ Φύλακα.

Η σύμβαση θα διαρκεί για ένα έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, ενώ για τη θέση των καθαριστών σημειώνεται πως η απασχόληση θα είναι τετράωρη και πενθήμερη. Πληροφορίες στη γραμματεία, τηλ. επικοινωνίας 2421063374.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου