ΤΟΠΙΚΑ

Επανεγγραφή των χιλιάδων άνεργων μηχανικών

επανεγγραφή-των-χιλιάδων-άνεργων-μηχ-429102

Ζητά το ΤΕΕ Μαγνησίας, χαρακτηρίζοντας «αντισυνταγματική» τη διαγραφή λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Την άμεση και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιστροφή των χιλιάδων διαγραμμένων άνεργων μηχανικών στα μητρώα του ΤΕΕ, λόγω μη κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών, ζητά με επιστολή – διαμαρτυρία προς το ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων) το περιφερειακό τμήμα Μαγνησίας του ΤΕΕ, μετά την ενημέρωση που είχε από τον τοπικό Σύλλογο Χημικών Μηχανικών.

Με την επιστολή η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία της προς τα μέλη του Δ.Σ. και τον πρόεδρο του ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ για «παντελή αδιαφορία και έλλειψη κάθε εν τοις πράγμασι ενδιαφέροντος και συνδρομής στα προβλήματα του κλάδου καθώς και έλλειψη κάθε προσπάθειας υπέρ των μελών».

Σκοπός της διαμαρτυρίας, όπως τονίζεται στην πολυσέλιδη επιστολή, είναι η επί της ουσίας εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να διασφαλιστούν και να προαχθούν τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα τόσο του ασφαλιστικού ταμείου ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ, όσο και του μετόχου του, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) μέσω του οποίου εκπροσωπούνται οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί.

Με τη σωστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τονίζει η Διοικούσα Επιτροπή, οι διαγραμμένοι και οι διαφεύγοντες μηχανικοί, θα επανεγγραφούν στα μητρώα των μελών του ΤΕΕ αποδίδοντας οικονομικό και κοινωνικό όφελος (αύξηση των εισφορών ανά μέλος, μεγαλύτερη και καλύτερη εκπροσώπηση) στο μέτοχο του ασφαλιστικού ταμείου. «Η ζημιά του μετόχου, που ανακύπτει από τη μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελεί και ζημιά του οργανισμού (ΕΤΑΑ – ΤΜΗΕΔΕ) στον οποίο μετέχει, και το αντίστροφο.

Η κοινωνική ωφέλεια που προκύπτει για τους ανθρώπους που δεν εξασκούν κανένα επάγγελμα και δεν διαθέτουν κανένα βιοποριστικό έσοδο για να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβάλλεται παρανόμως και κατά παράφραση του νόμου, από το ταμείο. Η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τους μη έχοντες εργασία πολίτες (άνεργοι – μηχανικοί), ενώ μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, είναι παράνομη και καταχρηστική. Το συγκεκριμένο «φαινόμενο» να καταβάλει εισφορές ένας πιστοποιημένος άνεργος από κρατικό οργανισμό και να παίρνει ταυτόχρονα το επίδομα ανεργίας, το οποίο υποχρεούται να το αποδώσει ως ασφαλιστική εισφορά στον φορέα του, είναι καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό (άρθρο 5) και δεν υπάρχει πουθενά στην παγκόσμια νομολογία και πρακτική».

Προς επίρρωση το ΤΕΕ Μαγνησίας επικαλείται την παρ. 1. Του άρθρου 6 του Α. Ν. 2326/40 σύμφωνα με την οποία «1. Μετέχουσιν υποχρεωτικώς του ταμείου πάντες οι δικαιούμενοι να ώσι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αφ` ης ήρξαντο αι καταβολαί των συνδρομών αυτών εις τούτο, ως και άπαντες οι εν Ελλάδι ασκούντες το επάγγελμα του εργολάβου δημοσίων έργων, βάσει πτυχίου του Υπουργείου Συγκοινωνίας, οίτινες εγγράφονται υποχρεωτικώς εις τάς ανά το Κράτος εργοληπτικάς Οργανώσεις». «Η νομοθεσία αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι καταβαλλόμενες εισφορές βαρύνουν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους και όχι άνεργους», καταλήγει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου