ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποβολή εκθέσεων αποβλήτων από συνεργεία

υποβολή-εκθέσεων-αποβλήτων-από-συνερ-42573

Το αργότερο μέχρι τις 18 Απριλίου 2016 θα πρέπει να έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων έτους 2015 από τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ο Σύλλογος ιδιοκτητών Συνεργείων Μαγνησίας ενημερώνει για την επιστολή που κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων προς τους Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και προς την ΕΟΒΕΑΜΜ και στη συνέχεια την επιστολή από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών προς το Σύλλογο.

Οπως τονίζει, η έκθεση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβάσεις, ποσοτικά στοιχεία αποβλήτων) για όλα τα αδειοδοτημένα συνεργεία.

«Σύμφωνα με αρ. πρωτ. 14462/1208/02-03-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και δεν υφίσταται η έκθεση Αποβλήτων, θεωρείται ότι οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας δεν είναι σε ισχύ και συνεπώς συνάγεται η μη σύννομη λειτουργία της δραστηριότητας», επισημαίνει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 24210-39719.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου