ΤΟΠΙΚΑ

Ογδόντα εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε καινοτόμο πρόγραμμα για σχολεία

ογδόντα-εκπαιδευτικοί-συνεργάζονται-42321

Η δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, το οποίο θα «ταξιδέψει» στα σχολεία ανά την Ελλάδα, αποτελεί το επίκεντρο της δράσης που υλοποιείται στην περιοχή μας με τη συμμετοχή ογδόντα εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στόχος της παραπάνω συνεργασίας, είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο), με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν πτυχές της ιστορίας, του περιβάλλοντος, τηςτοπικής ιστορίας, καθώς και του λαϊκού πολιτισμού της πατρίδας τους.

Η νέα δράση του φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός» της Μητρόπολης Δημητριάδος και της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού για την εκπαίδευση, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και θα ολοκληρωθεί το Οκτώβριο του 2016 με εμπλεκόμενους ογδόντα εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, έχει ως γενικό τίτλο: «Πού πας, καραβάκι, με τέτοιον καιρό».

Την επιμέλεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός» έχει ο συντονιστής της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας και Οργανωτικός Γραμματέας τουφορέα Αλέξανδρος Καπανιάρης, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το εκπαιδευτικό πακέτο που θα προκύψει, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ή στο μάθημα της γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της τοπικής ιστορίας (Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων) ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα κριθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα χρήσιμο.

Ειδικότερα η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Μαγνησίας και υπό την αιγίδα, επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Την προσπάθεια στηρίζουν τοπικοί φορείς ιστορίας και πολιτισμού, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Μαγνησίας (ΚΕΠΛΗΝΕΤ). Την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος έχειτο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα.

Το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται απόευρωπαϊκό πρόγραμμα ή άλλη ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης και για αυτό το λόγο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των συντονιστών καιτων επιστημονικών υπευθύνων στις εργασίες παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού είναι εθελοντική.

Τα μέλη της κάθε ομάδας, μαζί με τον συντονιστή, θα εισηγηθούν το ακριβές περιεχόμενο του έντυπου και ψηφιακού υλικού, ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας και τη θεματική της συνεργασία με τους επιστημονικούς υπευθύνους και το γενικό συντονιστή, προκειμένου το υλικό που θα παραχθεί, να εμπλουτίζει τα γνώσεις των παιδιών με άμεσο και βιωματικό τρόπο.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου