ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Εκτροπή κυκλοφορίας στο τμήμα Βελεστίνου –Βόλος

εκτροπή-κυκλοφορίας-στο-τμήμα-βελεστ-422812

Στο πλαίσιο της εργολαβίας: «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ. 3+489» και προκειμένου να ολοκληρωθούν, με ασφάλεια οι εργασίες ανακατασκευής μέρους του υφιστάμενου επιχώματος της αρτηρίας, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανωτέρω τμήμα της Εθνικής Οδού.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή (με κατεύθυνση προς Βόλο) παράπλευρη οδό, μέσω των κατάλληλων παρακάμψεων. Η παραπάνω εκτροπή της κυκλοφορίας, επιβάλλεται τόσο για λόγους ασφάλειας των χρηστών της οδού και των εργαζομένων στο εργοτάξιο, όσο και για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, αλλά και την ταχύτερη απόδοση αυτής στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου, μετά από έκδοση σχετικής Απόφασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, προγραμματίζει τη διακοπή της κυκλοφορίας του ρεύματος από Βόλο προς Λάρισα της Εθνικής Οδού, στο τμήμα από τη διασταύρωση προς Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου έως την αερογέφυρα προς Βελεστίνο, την Τετάρτη 21/06/2017. Η κυκλοφορία του ρεύματος προς Λάρισα, θα εκτρέπεται στην παράπλευρη οδό και θα διεξάγεται μέσω αυτής.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει και η διακοπή της κυκλοφορίας του ρεύματος με κατεύθυνση από Λάρισα προς Βόλο, του παραπάνω τμήματος της Εθνικής Οδού, η οποία θα εκτραπεί στην ίδια παράπλευρη οδό, μέσω των κατάλληλων παρακάμψεων. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η τοπική κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:

  • Η κυκλοφορία των οχημάτων από Κανάλια προς Βόλο, θα εκτελείται μέσω μικρής περιπορείας και θα οδηγείται στην παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Λάρισας – Βόλου, μέσω του κόμβου της Χλόης.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων (κυρίως βαρέων) που κινούνται από την Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου προς τις εγκαταστάσεις της Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, ΔΕΝ θα στρίβουν αριστερά στον κόμβο της Χλόης, αλλά θα κατευθύνονται στον κόμβο του Π.Ε.Β. – Αγ. Γεωργίου, απ’ όπου, μέσω της υπάρχουσας σήμανσης, θα οδηγούνται στην δεξιά παράπλευρη οδό και περνώντας κάτω από τη Γέφυρα στη Χ.Θ. 1+500, θα εισέρχονται στην αριστερή παράπλευρη οδό, με κατεύθυνση προς Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

Οι χρήστες της οδού θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον Κ.Ο.Κ. και την εργοταξιακή σήμανση και να επιδείξουν υπομονή για το χρονικό διάστημα που απομένει, έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου