ΤΟΠΙΚΑ

Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Βόλο

οι-μετρήσεις-του-σταθμού-του-υπουργεί-414761

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 16 Σεπτεμβρίου μέσο
όρο τιμών 34 μg/m3, στις 17 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 32 μg/m3, στις 18
Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 46 μg/m3 και στις 19 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 37
μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν κατέγραψαν στις 16 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3,
στις 17 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 17 μg/m3, στις 18 Σεπτεμβρίου μέσο όρο
τιμών 15 μg/m3 και στις 19 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 14 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25
μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου