ΤΟΠΙΚΑ

Οκτώ ειδικότητες και 160 μαθητές στη σχολή της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου

οκτώ-ειδικότητες-και-160-μαθητές-στη-σχο-412489

Για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου ανακοίνωσε ότι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα εισαχθούν στην σχολή 160 μαθητές και μαθήτριες για να εκπαιδευτούν σε οκτώ ειδικότητες με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής: Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Βοηθών γενικής νοσηλείας, Τεχνικών θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, Κομμωτικής τέχνης, Τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου, Υπαλλήλων διοικητικών, Τεχνιτών υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών και Μαγειρικής τέχνης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α’ τάξης Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, που έχουν γεννηθεί τα έτη 1996-2003. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως 30-8-2019 στη γραμματεία της ΕΠΑΣ Μαθητείας Βόλου (Λεωφόρος Αθηνών 84, Πεδίο Αρεως, ΤΚ 38334, τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-63688 και 24210-63684) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό του τίτλου σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Η Μαθητεία είναι το σύστημα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on the job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου