ΤΟΠΙΚΑ

Οι νέοι προϊστάμενοι στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

οι-νέοι-προϊστάμενοι-στον-οργανισμό-λ-411202

Με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Γεώργιου Τοζίδη

Ορίστηκαν οι νέοι προϊστάμενοι στον ΟΛΒ για την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΒ Γεώργιου Τοζίδη, προϊστάμενοι ανέβαλαν οι: Βασιλική Τσίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού, της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, Μαρία Αντωνοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού, της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκμετάλλευσης Λιμένος, της Δ/νσης Διοικητικού, Οικονομικού & Εκμετάλλευσης, Σπύρος Φυτιλής, Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Υποδομής & Συντήρησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Νικόλαος Τσουκαλάς, Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εξοπλισμού, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ακόμη, προϊστάμενοι ανέλαβαν οι: Παναγιώτης Φεύγας, Προϊστάμενος του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων Εμπορικού Λιμένα, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Παπαναστασίου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, Ανεξάρτητης Υπηρεσίας οργανωτικού επιπέδου Τμήματος και Ελένη Ακριβούση, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης & Δημοσίων Σχέσεων, Ανεξάρτητης Υπηρεσίας οργανωτικού επιπέδου Τμήματος.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου