ΤΟΠΙΚΑ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Move On Green

η-περιφέρεια-θεσσαλίας-στο-πρόγραμμα-mov-40327

Στις αρχές Δεκεμβρίου (4 – 6) πραγματοποιήθηκε στην πόλη RZESZOW της Νοτιανατολικής Πολωνίας θεματικό συνέδριο με τη συμμετοχή των εταίρων στο έργο Move On Green (MOG). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, κύριος εταίρος του έργου, συμμετείχε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το έργο “Move On Green (MOG)” συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Interreg IVC και έχει διάρκεια τρία έτη. Σ’ αυτό συμμετέχουν Περιφέρειες και εταίροι από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Λετονία και τη Γαλλία. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καλών συγκοινωνιακών πρακτικών που θα διευκολύνουν τη σύνδεση μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η εξυπηρέτηση των αναγκών των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών και η υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών υπηρετούνται μέσα από την υλοποίηση των δράσεων του έργου.

Η συνάντηση της Πολωνίας είχε ως σκοπό την παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή αναμένεται να εφαρμοστούν στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο σε σχέση με τη βελτίωση της συγκοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε συγκεκριμένες καλές πρακτικές υπό ανάπτυξη, οι οποίες θα ενισχύσουν:

  • Την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των τεσσάρων πρωτευουσών των θεσσαλικών νομών, με άξονα τη σιδηροδρομική σύνδεση και το συνδυασμό με άλλα μέσα μεταφοράς για την κάλυψη των ημιαστικών, αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Ειδική αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό της ηλεκτροκίνησης μεταξύ Βόλου – Λάρισας – Καλαμπάκα – Παλαιοφάρσαλα, όπως έχει σχεδιασθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Την ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης διαδρομών από τους πολίτες με τη χρήση υπολογιστή ή/και κινητού τηλεφώνου και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο “Move On Green (MOG)” εξειδικεύει τις πολιτικές που ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ουσιαστική ανάπτυξη των απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των Θεσσαλών σε παρεχόμενες υπηρεσίες και αγαθά ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα διοργανωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το Μάιο του 2013.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου