ΤΟΠΙΚΑ

Καμία κίνηση για το Μητρώο Αρδευσης

καμία-κίνηση-για-το-μητρώο-αρδευσης-389068

Μία μόλις αίτηση αγρότη για την ένταξή του στο Μητρώο Αρδευσης που συστήνει η ΔΕΥΑΜΒ, κατατέθηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων στα γραφεία της επιχείρησης που λειτουργούν για το σκοπό αυτό. Το ενδιαφέρον των αγροτών να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να ενταχθούν στο Μητρώο, είναι σχεδόν μηδενικό.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Η πρόσκληση της ΔΕΥΑΜΒ προς τον αγροτικό κόσμο βγήκε στις 22 Ιουλίου. Βάσει αυτής οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του δικτύου άρδευσης, καλούνται έως 30 Σεπτεμβρίου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Αρδευσης, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από τον Κανονισμό Αρδευσης, που έχει τεθεί πλέον και επίσημα σε εφαρμογή.

Δύο εβδομάδες πέρασαν από το κάλεσμα της ΔΕΥΑΜΒ και το ενδιαφέρον είναι σχεδόν μηδαμινό. Για την ακρίβεια, την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε μόλις 1 αίτηση από αγρότη που προσκόμισε τα απαιτούμενα έγγραφα για να ενταχθεί στο Μητρώο Αρδευσης.

Περίπου δύο τηλεφωνήματα έγιναν στην υπηρεσία ζητώντας πληροφορίες, ενώ επιπλέον 2-3 άτομα πέρασαν από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ για να πάρουν αιτήσεις.
Κι όμως, σύμφωνα με στοιχεία προηγούμενων καταγραφών από άλλες χρονιές, ο αριθμός των καταναλωτών άρδευσης σε επίπεδο Δήμου Βόλου, ανέρχεται στις 3.500 περίπου και μπορεί να αγγίζει και τις 5.000 καταναλωτές.

Η κίνηση στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ για το Μητρώο Αρδευσης, έρχεται απλώς να σφραγίσει τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου, στην πληθώρα των δικαιολογητικών που καλούνται να συγκεντρώσουν για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Εχουν μάλιστα εκφράσει την έκπληξή τους για το είδος των δικαιολογητικών (ορθοφωτοχάρτες κ.τ.λ.) και στη θέα της λίστας είχαν δηλώσει ότι κανείς δεν θα υποβάλλει αιτήσεις. Αρκετοί δε, είναι εκείνοι που προειδοποιούν ότι θα ακολουθήσουν το δρόμο που χάραξαν τοπικές κοινότητες που αποφάσισαν να περάσουν σε αυτοδιαχείριση και συγκεκριμένα η Δράκεια, η Αγριά, ο Αγιος Βλάσιος, η Πορταριά και η Μακρινίτσα.

Επτά συνολικά δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν οι αγρότες έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να μπουν στο μητρώο και να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα δίκτυα άρδευσης για να ποτίζουν τα κτήματά τους:
δήλωση, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο του πρόσφατου Ε9 και δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αντίγραφο συμβολαίου από το οποίο να προκύπτει το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο (κυριότητα – ψιλή κυριότητα – επικαρπία), μισθωτήριο συμβόλαιο νομίμως θεωρημένο σε περίπτωση μίσθωσης, ή σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου, το οποίο πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αντισυμβαλλομένου που δεν παρίσταται όταν αυτό προσκομίζεται, και βεβαίας ημερομηνίας από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση, ούτε σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, το είδος της καλλιέργειας και ο αριθμός των δέντρων, φωτοαντίγραφο είτε αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη ακινήτου του Υπουργείου Γεωργίας (στοιχεία ακινήτου με αεροφωτογραφία) είτε αποσπάσματος του Εθνικού Κτηματολογίου (στοιχεία ακινήτου με αεροφωτογραφία) ή τοπογραφικό διάγραμμα. Τα όρια του ακινήτου να αποτυπώνονται με συντεταγμένες ΕΓΣΑ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου