ΤΟΠΙΚΑ

Ωθηση στον αγροτικό τομέα

ωθηση-στον-αγροτικό-τομέα-385899

Περισσότεροι από 150.000 παραγωγοί και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωγές έχουν ενταχθεί τα τελευταία δύο χρόνια στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, με τα τοποθετημένα κεφάλαια να υπερβαίνουν τα 500 εκ. ευρώ.

Ακόμη και στη σημερινή συγκυρία των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των συνθηκών ρευστότητας, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μεριμνήσει για την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος με κανονική ροή χρηματοδότησης, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους παραγωγούς – προμηθευτές τους που έχουν ενταχθεί σ’ αυτό.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, καλύπτει τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τις πληρωμές της αξίας των προϊόντων των παραγωγών, αλλά και τους παραγωγούς, μέσω της κάρτας Συμβολαιακής, για την αγορά εφοδίων και καυσίμων. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής και των εργατών γης, μέσω της έκδοσης εργοσήμου στα καταστήματά της με τη χρήση της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας.

Ο Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς στο Βόλο, Αναστάσιος Νέτας, μιλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ για το πρόγραμμα της συμβολαιακής γεωργίας που ουσιαστικά «ξεκλειδώνει» τα capital controls για 15.000 και πλέον αγρότες της χώρας.

Ο Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς στο Βόλο, Αναστάσιος Νέτας.

Συνέντευξη στην Ελένη Χάνου

*Κύριε Νέτα, η επιβολή των capitalcontrols έχει δημιουργήσει δυσλειτουργίες στις συναλλαγές του Αγροτικού – Κτηνοτροφικού κλάδου στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να βοηθήσει η Τράπεζα Πειραιώς για την επίλυση τους;

Η επιβολή των capital controls κατά τον τελευταίο μήνα είχε μπλοκάρει τις συναλλαγές και στον αγροτικό τομέα. Η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε λύση στο πρόβλημα ρευστότητας, καθώς πέραν της χρήσης της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας για αγορές εφοδίων, οι παραγωγοί μπορούν να πληρώνουν με αυτή και τους εργάτες γης, εκδίδοντας εργόσημα στα καταστήματά της.

Ειδικότερα, για την πληρωμή των αμοιβών των εργατών γης, μέχρι πρότινος οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να αντλούν μετρητά μέσω της κάρτας. Τα capital controls, όμως, δημιούργησαν νέα δεδομένα στην αγορά με τους περιορισμούς στις αναλήψεις καρτών μέσω ΑΤΜ. Η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε τη δυνατότητα ο αγρότης να μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα συμβολαιακής γεωργίας που διαθέτει και για την αγορά εργοσήμων στα καταστήματά της. Στη συνέχεια, ο αγρότης δίνει το εργόσημο στον εργάτη, ο οποίος το καταθέτει στον λογαριασμό του στην Τράπεζα και μπορεί να κάνει τις σχετικές αναλήψεις μετρητών. Παράλληλα, όσοι εργάτες γης δεν διαθέτουν καταθετικό λογαριασμό, μπορούν να ανοίξουν τώρα στην Τράπεζα Πειραιώς αποκλειστικά για την εξόφληση των εργοσήμων.

Με τον τρόπο αυτό, η ειδική κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας «ξεκλειδώνει» τα capital controls για περισσότερους από 15.000 αγρότες και τους απασχολούμενους σε αυτούς εργάτες γης.

*Πως ακριβώς και με ποια διαδικασία ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος έχει πρόσβαση στην συγκεκριμένη επιλογή δηλαδή την κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας;

Ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας παραλαμβάνει την «ειδική κάρτα», δηλαδή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί να καλύπτει όλα τα έξοδα κατά τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος του, από τη σπορά, τα φυτοφάρμακα, το πετρέλαιο και την καλλιέργεια μέχρι τα εργατικά στη φάση της συγκομιδής. Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά μέσω της κάρτας.

*Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη από την χρήση της κάρτας ειδικά στο θέμα της πληρωμής των εργατικών μέσω του εργοσήμου;

Η χρήση της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας για την αγορά εργοσήμου δημιουργεί πολλαπλά σημαντικά οφέλη:

 • Ο αγρότης συνεχίζει την καλλιέργεια της γης του, καθώς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας και μπορεί να βρει εργάτες που θα συλλέξουν το προϊόν του, χωρίς να έχει πρόβλημα στην αποπληρωμή τους.
 • Ο αγρότης ωφελείται και φορολογικά, καθώς το εργόσημο αποτελεί δαπάνη, η οποία εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Ο εργάτης γης πληρώνεται κανονικά, καθώς το μεροκάματό του μπορεί να πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό, οπότε συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του.
 • Ο εργάτης γης δεν περιορίζει τις ευκαιρίες απασχόλησής του μόνο σε όσους έχουν τα μετρητά για να τον πληρώσουν.
 • Ο ΟΓΑ στο οποίο αποδίδεται το 10% του εργοσήμου, αυξάνει την εισπραξιμότητα των εισφορών του, βελτιώνοντας έτσι τα έσοδα του.

*Πιστεύετε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανταποκριθεί στην πρόκληση της σημερινής δυσμενούς συγκυρίας των capitalcontrols, στηρίζοντας όλο το κύκλωμα που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα;

Οπως προκύπτει, παρά τη σημερινή δυσμενή συγκυρία των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των συνθηκών ρευστότητας, η Τράπεζα Πειραιώς δείχνει ότι έχει την τεχνογνωσία και τη διάθεση να δίνει λύσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, συνεχίζει την κανονική ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς – προμηθευτές τους που έχουν ενταχθεί στην Συμβολαιακή.

Στα δύο χρόνια εφαρμογής του, το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, έχει βοηθήσει στην στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, με τα τοποθετημένα κεφάλαια να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Περισσότεροι από 15.000 παραγωγοί και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωγές – ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

*Ποια είναι τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς;

Η Συμβολαιακή λύνει τα χέρια των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από καίρια και χρόνια προβλήματα του αγροτικού τομέα, τα οποία αφορούν:

 • στην περιορισμένη σύνδεση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής,
 • στην έλλειψη συντονισμού των διαδικασιών στην αλυσίδα εμπορίας των προϊόντων,
 • στην παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής,
 • στην έλλειψη δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων,
 • στην έλλειψη της εξασφάλισης του παραγωγού ότι θα πουλήσει τα προϊόντα του και μάλιστα σε προκαθορισμένες τιμές που καλύπτουν σε κάθε περίπτωση το κόστος παραγωγής, καθώς και
 • στη δυσκολία διαχείρισης του κόστους παραγωγής, ευθυγράμμισης της αλυσίδας και προγραμματισμού των εξαγωγών.

Με τη Συμβολαιακή καλύπτονται τόσο οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τις πληρωμές της αξίας των προϊόντων των παραγωγών όσο και οι αγρότες μέσω της κάρτας Συμβολαιακής για την αγορά εφοδίων και καυσίμων. Η μεγάλη ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα από όλη την χώρα δείχνει ότι:

 • Οι παραγωγοί ξεπερνούν τα εμπόδια που συναντούσαν κατά την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, καθώς πλέον έχουν στα χέρια τους ρευστότητα την στιγμή που τη χρειάζονται και κυρίως εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τον αγοραστή του παραγόμενου προϊόντος. Υπερνικώντας τα δυο βασικότερα εμπόδια μπορούν να πετύχουν ορθολογική διαχείριση του κόστους παραγωγής, να προχωρήσουν σε καλύτερο προγραμματισμό και το κυριότερο να στραφούν στην επίτευξη του στόχου τους, που αφορά ουσιαστικά στην παραγωγή -ποιοτικότερων προϊόντων.
 • Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί, έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την οργάνωση τους, να ελαχιστοποιήσουν το διαχειριστικό κόστος, να διασφαλίσουν την ποιότητα του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα, να προσαρμόσουν την προσφορά στη ζήτηση, να προσαρμοστούν ευκολότερα στις προδιαγραφές των διεθνών αγορών και το κυριότερο να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές υψηλών απαιτήσεων προωθώντας τα προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών.

*Ποιο κατά την άποψη σας είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί στον αγροτικό κόσμο τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον;

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας αποτελεί το πιο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας της αγρο-διατροφικής αλυσίδας, με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ώθηση στον αγροτικό τομέα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα εξόδου από την κρίση και κύρια συνιστώσα της διατηρήσιμης ανάπτυξης των επόμενων χρόνων για την ελληνική οικονομία.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου