ΤΟΠΙΚΑ

Οι φετινές ειδικότητες στην ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ του Βόλου

οι-φετινές-ειδικότητες-στην-επασ-οαε-376569

Διετής η φοίτηση με άμεσες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Συνεχίζεται μέχρι την 31η Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών σχολικού έτους 2015 – 2016 στην Επαγγελματική Σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν μετά από τις προτάσεις των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Μαγνησίας σε συνδυασμό με την εργαστηριακή υποδομή που διαθέτει η ΕΠΑΣ Βόλου και θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά είναι: Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων, Υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων, Τεχνίτες μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτων, Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Αισθητικής Τέχνης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Β) Εχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1999.

Η ΕΠΑΣ

Στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ η φοίτηση είναι διετής και στους μαθητές παρέχονται:

  1. Σύγχρονα εργαστήρια
  2. Βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα
  3. Εμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο
  4. Πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπου οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών
  5. Σπουδαστική άδεια
  6. Επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
  7. Αναβολή Στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση πτυχίου επιπέδου ΙΙΙ και εγγραφής στη Β’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως την 31η Αυγούστου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση υποψηφίου (Παρέχεται από την ΕΠΑΣ).

Β) Εντυπο «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις» (Παρέχεται από την ΕΠΑΣ).

Γ) Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό τίτλο, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.

Δ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή κοινότητας ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Ε) Εγγραφα που να αποδεικνύουν τη συνδρομή κοινωνικών – οικονομικών κριτηρίων (Εφόσον συντρέχουν).

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ (Αθηνών 64, Πεδίο Αρεως) και στα τηλέφωνα 24210 63687, 24210 63688, καθημερινά από τις 8.00 έως τις 14.30.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου