ΤΟΠΙΚΑ

Σε κίνδυνο το ISPS στο λιμάνι του Βόλου

σε-κίνδυνο-το-isps-στο-λιμάνι-του-βόλου-369995

Ενα μόλις μήνα πριν από τη συμβατική υποχρέωση για την ολοκλήρωση υποέργου

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί το ένα και μοναδικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Βόλου και αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS με την ευθύνη να βαραίνει και τη Διοίκηση του ΟΛΒ καθώς κινητοποιήθηκε στο παρά πέντε και ζήτησε εντατικοποίηση της προμήθειας από την ανάδοχο.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Γιάννης Πρίγκος, ένα μόλις μήνα πριν τη συμβατική υποχρέωση για την ολοκλήρωση του υποέργου για το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Αυγούστου με σκοπό να κρούσει καμπανάκι κινδύνου στην ανάδοχο εταιρεία.

Η ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου όμως η μέχρι στιγμής πορεία της προμήθειας κρίνεται επιεικώς πενιχρότατη και τα χρονικά περιθώρια που απομένουν είναι μερικών εβδομάδων.

Σε κίνδυνο μπαίνει η εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στο Λιμάνι του Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS, καθώς η ανάδοχος καθυστερεί την προμήθεια του Συστήματος Επιτήρησης και Ελέγχου Πρόσβασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το λιμάνι και την πόλη.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου στην κατ’ επείγουσα συνεδρίαση αποφάσισε να στείλει πρόσκληση στην ανάδοχο υλοποίησης της προμήθειας καλώντας την να εντατικοποιήσει το ρυθμό υλοποίησης και αποπεράτωσης εντός της συμβατικής προθεσμίας, που είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2015.

Εξάλλου, η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης της προμήθειας, παρεπόμενα και η εικόνα που αυτή παρουσιάζει κρίνονται επιεικώς πενιχρότατες σύμφωνα με την τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος του ΟΛΒ, Γιάννης Πρίγκος στη επίμαχη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου προς το Δ.Σ., παρά τις σαφέστατες προβλέψεις της σύμβασης και την απόλυτα καλόπιστη αντιμετώπιση της αναδόχου από τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας όργανα της ΟΛΒ μέχρι σήμερα η πορεία υλοποίησης της προμήθειας παρεπόμενα και η εικόνα που παρουσιάζει κρίνονται επιεικώς πενιχρότατες, έχει δε καταστρατηγηθεί κάθε σχετική πρόβλεψη του χρονοδιαγράμματος που υποβλήθηκε καθώς η υλοποίηση της προμήθειας χαρακτηρίζεται από υποτυπώδη ρυθμό αλλά και χρονικά διαστήματα μηδενικής εκτέλεσης εργασιών.

Το παραπάνω γεγονός (πέραν και ανεξάρτητα από τη συνδρομή στη διαμόρφωσή του και εξωγενών – αντικειμενικών γεγονότων που σχετίζονται με την ευρύτερη οικονομική συγκυρία) οφείλεται σε πράξεις και παραλείψεις που αναφέρονται στη σφαίρα ευθύνης της αναδόχου.

Στο πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα η ΟΛΒ Α.Ε. έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα καλόπιστης αντιμετώπισης χωρίς τη χρήση των τυπικών μέσων εξαναγκασμού στις οφειλόμενες ενέργειες που θα μεταβάλλουν δραστικά το ρυθμό υλοποίησης της προμήθειας και την εικόνα που αυτή εμφανίζει λιγότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης αυτής.

Ομως είναι πλέον προφανές ότι με το ρυθμό υλοποίησης που έχει υιοθετηθεί δεν υφίσταται οποιαδήποτε αντικειμενική προοπτική προσήκουσας υλοποίησης της προμήθειας εντός της ορισθείσας με όλες τις απορρέουσες δυσμενέστατες συνέπειες εγκυμονεί μία τέτοια εξέλιξη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου