ΤΟΠΙΚΑ

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής

ολοκληρωμένο-πρόγραμμα-τουριστικής-368310

Ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και για τον Καθαρισμό Περιαστικών Δασών

Στην κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης και συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες» προϋπολογισμού 99.990 ευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στη συνεδρίαση, συνολικά κατατέθηκαν δύο φάκελοι και η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε να περάσει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού τον ανάδοχο Ιωάννη Βανίδη. Στη Β’ φάση του διαγωνισμού η επιτροπή διενέργειας έκανε αποδεκτή την οικονομική προσφορά του αναδόχου καθώς αυτή ήταν συνολικού προϋπολογισμού 64.206 ευρώ.

Το αντικείμενο προβλέπει σχεδιασμό και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, τη συλλογή πρωτογενούς υλικού για παρουσίαση προορισμού, την έκδοση τουριστικού οδηγού, την αξιοποίηση του διαδικτύου με τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη μελέτη ηλεκτρονικής διαφήμισης, την ηλεκτρονική καταχώρηση και τη συμμετοχή σε δύο εκθέσεις του εξωτερικού.

Δεκτή έγινε από την Οικονομική Επιτροπή και η προσφορά του Βασίλειου Ντάνου για το έργο «Καθαρισμός Περιαστικών Δασών». Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορούσε στον καθορισμό περιαστικών δασών με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 99.974 ευρώ. Συνολικά κατατέθηκαν πέντε προσφορές με οικονομικότερη αυτή του κ. Ντάνου με τιμή προσφοράς 40.640 ευρώ.

Σχετικά με το διαγωνισμό για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του δήμου για τη διετία 2015-2017 προϋπολογισμού 303.000 ευρώ συνολικά ανταποκρίθηκαν τρεις προμηθευτές και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε υπέρ της «Interlife» Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων συνολικού ποσού 127.522 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε διάθεση για το 2015 ποσού 25.000 ευρώ και για το 2016 αντίστοιχα 47.570 ευρώ για υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με κατά πλειοψηφία αποφάσεις του ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ των άλλων τάχθηκε υπέρ της έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια Λαμπτήρων και Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου» την έγκριση του πρακτικού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2015 και την υποβολή πρακτικού για την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής διαγωνισμών δημοσίων έργων. Οσον αφορά στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, αποφασίστηκε η ανάθεση εκπόνησης γεωλογικής μελέτης στο πλαίσιο της Β1 Φάσης της Μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου