ΤΟΠΙΚΑ

Περικοπές σε 90.969 συντάξιμες αποδοχές δικαιούχων της Μαγνησίας

περικοπές-σε-90-969-συντάξιμες-αποδοχές-δι-357773

Κουτσουρεμένες συντάξεις κατά περίπου 73 ευρώ μέσο όρο, εισέπραξαν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΙΚΑ τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2015 καθώς ίσχυσαν οι νέες έμμεσες μειώσεις λόγω αύξησης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6% που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Στη Μαγνησία (Μάιος 2015), σύμφωνα με στοιχεία του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ», καταβάλλονται 90.969 συντάξεις εκ των οποίων 56.502 κύριες και 33.567 επικουρικές.

Οι αυξημένες κρατήσεις, αφορούν και τις κύριες συντάξεις και τις επικουρικές. Επίσης οι συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ θα καταβληθούν την 1η Σεπτεμβρίου αλλά όπως και οι προηγούμενες θα αποδοθούν τσεκουρωμένες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2015 που καταβλήθηκαν χθες, ισχύουν οι νέες έμμεσες μειώσεις λόγω αύξησης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6% που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα από 01-07-2015, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, από 4% σε 6%. H μοναδική, δηλαδή, τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της κοινοποιούμενης διάταξης συνίσταται στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω παρακράτησης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ. Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

Εισφορά για πρώτη φορά στις Επικουρικές

Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις. Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.

Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ.

Δηλαδή χθες, από τις συντάξεις παρακρατήθηκε το επιπλέον 2% του Ιουλίου, το επιπλέον 2% του Αυγούστου και το επιπλέον 2% του Αυγούστου, συνολικά 6% επιπλέον στα ακαθάριστα ποσά του τριμήνου.

Από τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που επεξεργάστηκε ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», προκύπτει Μέσος όρος κύριας σύνταξης 714,23 ευρώ. Με εισφορές υγειονομικής περίθαλψης 4%, προκύπτει απώλεια 28,56 ευρώ από το ακαθάριστο ποσό. Από τον Ιούλιο του 2015 αυξήθηκε σε 6% το ποσοστό εισφορών δηλαδή σε 42,84 ευρώ, διαφορά 14,28 ευρώ, λιγότερα από τη σύνταξη του Ιουνίου 2015 δηλαδή.

Λόγω όμως της αναδρομικότητας, παρακρατήθηκε από τη σύνταξη Σεπτεμβρίου και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δηλαδή 14,28 ευρώ Χ 3 μήνες = 42,84 ευρώ.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος λαμβάνει και Επικουρική σύνταξη, είδε για πρώτη φορά, να του παρακρατούνται εισφορές υγειονομικής περίθαλψης σε ποσοστό 6%.

Με τον μέσο όρο της Επικουρικής σύνταξης να βρίσκεται στα επίπεδα των 168,88 ευρώ, η εισφορά 6% επιφέρει μείωση κατά 10,13 ευρώ και χθες παρακρατήθηκαν τρεις μηνιαίες εισφορές (10,13 Χ 3 μήνες = 30,39 ευρώ.

Αθροιστικά χθες ο συνταξιούχος εισέπραξε 42,84 + 30,39 = 73,23 ευρώ λιγότερα.

Ο συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια και επικουρική, θα χάνει κάθε μήνα επιπλέον 24,41 ευρώ (14,28 ευρώ κύρια και 10,13 ευρώ επικουρική).

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης έως 30/9

Τα capital controls ανάγκασαν το ΙΚΑ να δώσει παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου στους οφειλέτες που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις απαιτητές δόσεις ρύθμισης. Το ίδιο ισχύει και για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στα μητρώα του ΚΕΑΟ.

Οπως διαπίστωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε, ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων απώλεσαν τη ρύθμιση, λόγω εσφαλμένων καταβολών δόσεων. Τα λάθη έγιναν από οφειλέτες, οι οποίοι λόγω των capital controls επέλεξαν την καταβολή δόσεων ρύθμισης μέσω web banking.

Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε διόρθωση. Για το λόγο αυτό η διοίκηση του ΙΚΑ διευκρινίζει τα εξής:

  • Η Ταυτότητα Οφειλέτη αποτελεί έναν μοναδικό, εικοσαψήφιο, σταθερό κωδικό που αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.) του Κ.Ε.Α.Ο. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια Συναλλαγών Κ.Ε.Α.Ο. (καταβολές καθυστερούμενων οφειλών) μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ταυτότητας οφειλέτη δεν αφορούν μόνο στις δόσεις της ρύθμισης που διατηρεί ο οφειλέτης, αλλά αφορούν και σε κάθε άλλη οφειλή που μπορεί να προκύψει μετά τη ρύθμιση. Επομένως αν προκύψει οφειλή μετά τη ρύθμιση και καταβληθεί μόνο το ποσό της δόσης, αυτό δεν θα επαρκεί για τη κάλυψή της. Συνεπώς, οι οφειλέτες, πρέπει πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρωμή ποσού καθυστερούμενων εισφορών, να πληροφορούνται μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», «Πληρωμές Οφειλέτη» για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι σημαντική για τη διασφάλιση ορθών καταβολών.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου