ΤΟΠΙΚΑ

Εργα αναβάθμισης στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Κυριακής Τρικερίου

εργα-αναβάθμισης-στο-αλιευτικό-καταφ-356656

Εκπνέει την Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017, η περίοδος διαβούλευσης για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Κυριακής Τρικερίου του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η μελέτη αφορά στα έργα που θα γίνουν στο βόρειο τμήμα του αλιευτικού καταφυγίου για τη δημιουργία νέου μόλου μήκους 60μέτρων και συνολικού πλάτους 7 μέτρων και τη διαπλάτυνση των βορειοανατολικών κρηπιδωμάτων προς τη λιμενολεκάνη κατά 5,50 μέτρων με σκοπό τη δημιουργία αποβάθρας.

Επίσης, στα έργα που θα γίνουν στο νότιο τμήμα του νησιού για την επέκταση των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων προς βορειοδυτικά για συνολικό μήκος 86 μέτρων, την κατασκευή σταθερού προβλήτα μήκους βόρειας πλευράς 59,5 μέτρων και νότιας πλευράς μήκους 50 μέτρων, την εγκατάσταση δύο πλωτών προβλητών από σκυρόδεμα και την αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη.

Η μελέτη διερεύνησε τις επιπτώσεις της κατασκευής του συνόλου των έργων, καθώς και της λειτουργίας του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων (νέων και υφιστάμενων).
Σύμφωνα με τη διερεύνηση, τα νέα και υφιστάμενα έργα θα βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του αλιευτικού καταφυγίου με άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής και ειδικότερα αυτών που συνδέονται με την αλιεία.

Συγκεκριμένα, θα προστατέψουν τη λιμενολεκάνη από τους νότιους, νοτιοδυτικούς και δυτικούς κυματισμούς και θα λειτουργήσουν ως σκληρό υπόβαθρο για την ανάπτυξη νέων θαλάσσιων φυτικών οικοσυστημάτων.

Οι ασφαλέστερες συνθήκες ελλιμενισμού και η αύξηση των θέσεων μόνιμης πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Το σημαντικότερο όφελος από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων είναι η βελτίωση της
λειτουργικότητας του καταφυγίου, παρέχοντας ασφαλέστερες συνθήκες ελλιμενισμού και αυξάνοντας τη
δυναμικότητα της εγκατάστασης.

«Ετσι περισσότερα και μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη θα χρησιμοποιούν το καταφύγιο για μόνιμη και όχι απλά περιστασιακή πρόσδεση, δίνοντας ώθηση στην αλιευτικήδραστηριότητα και ακολούθως στην τοπική οικονομία της περιοχής. Τέλος, θα δοθεί περαιτέρω προοπτική στις τοπικές ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις (καρνάγιο βορειοανατολικά του καταφυγίου) με πολλαπλά οφέλη στην απασχόληση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο συνολικός χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου, μετά την υπογραφή της
σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο, είναι είκοσι δύο (22) μήνες περιλαμβανομένου του χρόνου εγκατάστασης του εργολάβου και της παράδοσης των έργων.Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα και μεταξύ άλλων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Για την προστασία του περιβάλλοντος προτείνεται λοιπόν η εκτέλεση βυθοκορήσεων, η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής από αδειοδοτημένο λατομείο της περιοχής, διαρκείς έλεγχοι για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργασιών, απαγόρευση αμμοληψιών ή λήψεις αδρανών ή άλλων υλικών, απομάκρυνση κάθε είδους εγκαταστάσεων ή σήμανσης των έργων και η πλήρης αισθητική αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου μετά την κατασκευή κ.α.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου