ΛΑΡΙΣΑ

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

προσλήψεις-στην-περιφέρεια-θεσσαλία-356495

Στην πρόσληψη δεκαεννέα γεωτεχνικών (κτηνιάτρων) με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα προχωρήσει την τετραετία 2020- 2023 η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το περιφερειακού συμβούλιο ενέκρινε την Παρασκευή την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης για τις ανάγκες σε προσωπικό των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής σε Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα.

Με βάση την εισήγηση για τον στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού το 2020, θα γίνουν εφτά προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, δύο προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων και τέσσερις προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Αντίστοιχα το 2021 ο στρατηγικός σχεδιασμός προβλέπει μία πρόσληψη γεωτεχνικού στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων και μία πρόσληψη στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Τέλος το 2022 θα γίνει μία πρόσληψη γεωτεχνικού στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων και μία πρόσληψη στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ενώ το 2023 θα γίνουν δύο προσλήψεις κτηνιάτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα η στελέχωση των υπηρεσιών να φθίνει συνεχώς.

Στις Διευθύνσεις παρατηρείται δυσλειτουργία και αδυναμία των υπηρεσιών να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις αυξημένες ανάγκες τους λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ειδικότερα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι επιφορτισμένες με πλήθος αρμοδιοτήτων, εξαιρετικά σημαντικών για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία, αλλά και το περιβάλλον, όπως την εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (προγράμματα φυματίωσης-βρουκέλλωσης-λεύκωσης των βοοειδών, μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων, επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού, επιτήρησης σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, γρίπης των πτηνών, σαλμονελλώσεων των πτηνών κλπ) και επιζωοτολογικούς ελέγχους, όπως για αφθώδη, άνθρακα και άλλα λοιμώδη νοσήματα.

Οι συγκεκριμένες δράσεις προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του κλάδου της κτηνοτροφίας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν την προστασία της δημοσίας υγείας από ζωοανθρωπονόσους. Επιπλέον οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προστασία της υγείας του καταναλωτή, καθώς έχουν αναλάβει τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Ανάγκη για προσλήψεις έχουν όλες οι Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού αποχώρησε με συνταξιοδοτήσεις και οι θέσεις που έμειναν κενές δεν αναπληρώθηκαν. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επέτρεπε προσλήψεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά κενά και να υπάρχουν Διευθύνσεις που υπολειτουργούν. Από τις Διευθύνσεις αιχμής είναι και οι Διευθύνσεις Κτηνιατριακής που αντικειμενικά έχουν όντως ένα μεγάλο φόρτο εργασίας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου