ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Καθηγητές σχολείου του Στεφανοβίκειου βρέθηκαν στην Βαλένθια μέσω προγράμματος Erasmus+

καθηγητές-σχολείου-του-στεφανοβίκει-351514

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εκπαιδευτικών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση KA229/«Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» με τίτλο “Developing Interculturally Competent Students as a way of Overcoming Cultural Conflicts”, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ι.Κ.Υ.

Η συνάντηση που έγινε στο συντονιστικό σχολείο I.E.S. Els Evols, L’Alcúdia στη Valencia της Ισπανίας διήρκεσε 5 μέρες, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1 Οκτωβρίου, και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί σχολείων από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στόχο του έχει να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως τρόπο αντιμετώπισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Η διαπολιτισμική αγωγή, η οποία εμφανίστηκε στην Ευρώπη τα τελευταία είκοσι χρόνια, αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, με κύριο εργαλείο την εκπαίδευση.

Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας χαρακτηρίζει και την Ελλάδα – ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια – λόγω της ογκώδους προσέλευσης Σύριων και άλλων λαών της Μέσης Ανατολής, πράγμα το οποίο καθιστά το συγκεκριμένο project ιδιαίτερα επίκαιρο. Η σημερινή δραματική ανάμειξη λαών μπορεί να δημιουργήσει όλων των ειδών κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις και η διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική έχει στόχο να καλλιεργήσει την εναντίωση σε κάθε είδους διάκριση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος, έγινε παρουσίαση και σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων των συμμετεχόντων χωρών και εκπονήθηκαν προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων που πηγάζουν από την πολιτισμική διαφορετικότητα. Επίσης, έγινε εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην καινοτόμο μεθοδολογία CLIL (Content and Language Integrated Learning) που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας και συμβάλλει στην οικοδόμηση της διαπολιτισμικής γνώσης και κατανόησης, τη βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων και προφορικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την πολυγλωσσία και την αύξηση της κινητικότητας στην Ευρώπη.

Η επίσκεψη στην πόλη Xàtiva ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία καθώς πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πόλεις του μεσαιωνικού Βασιλείου της Βαλένθια και γενέτειρα της παπικής δυναστείας των Βοργίων. Στην πόλη σώζεται ο αρχαιότερος μύλος παραγωγής χαρτιού στην Ευρώπη (1151).

Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν ορισμένες ήπιες δεξιότητες ( soft skills) που συμβάλλουν στην επίτευξη της διαπολιτισμικής μάθησης όπως είναι η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική δεκτικότητα. Το πρόγραμμα είναι εξίσου σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Στεφανοβικείου δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι δάσκαλοι στην προετοιμασία των νέων γενεών προκειμένου να γίνουν πολίτες ενός κόσμου ο οποίος αναπόφευκτα θα γίνει πιο πολυπολιτισμικός στο μέλλον.

Υπό το πρίσμα των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID- 19, υπήρξε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυστηρή τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του SARS-COV2.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου