ΤΟΠΙΚΑ

Τελευταίες κινήσεις για το Δικαστικό Μέγαρο

τελευταίες-κινήσεις-για-το-δικαστικό-346443

Στις τελευταίες κινήσεις, που απαιτούνται από πλευράς Δήμου Βόλου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή νέου, σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεάπολης, προχωρά το δημοτικό συμβούλιο. Θα προχωρήσει σε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης για τη δημιουργία αυτοτελούς οικοδομικού τετραγώνου, που θα έχει τη δική του ανεξάρτητη χρήση, καθορισμένο περίγραμμα και ειδικούς όρους δόμησης για τις ανάγκες χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου.

Το θέμα θα συζητηθεί στην επιτροπή ποιότητας ζωής και αμέσως μετά θα εισαχθεί προς επικύρωση στο δημοτικό συμβούλιο, που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα.

Για το οικόπεδο της οδού Υδρας έχει γίνει ήδη αίτημα δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα του δημοσίου κτήματος στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Οικονομικών. Το αίτημα έχει απευθύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 29 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια η Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας με έγγραφό της προς τον Δήμο Βόλου ζήτησε την άμεση αποστολή τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο θα απεικονίζεται με περιμετρικά στοιχεία και εμβαδόν η προς παραχώρηση δημόσια έκταση.

Το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο είναι ενταγμένο στο σχέδιο πόλης Βόλου και με απόφαση νομάρχη Μαγνησίας το 1997 χαρακτηρίστηκε ως κοινωφελής χώρος. Με απόφαση της γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας προτάθηκε η χρήση του οικοπέδου για «γενική κατοικία».

Προκειμένου η έκταση να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου, ο Δήμος Βόλου θα πρέπει να αλλάξει τη χρήση από «γενική κατοικία» σε «διοίκηση» και να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο, προκειμένου να προκύψει ένα αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνο που θα έχει τη δική του ανεξάρτητη χρήση, καθορισμένο περίγραμμα και ειδικούς όρους δόμησης.

Ηδη ο Δήμος Βόλος έχει στείλει απόφαση προς έγκριση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας για την αλλαγή χρήσης και πλέον δρομολογεί τη δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, στα οποία θα ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης. Ο συντελεστής δόμησης προτείνεται στο 1,60 και το μέγιστο ύψος στα 16,5 μέτρα.

Προτείνεται επίσης η κατάργηση του πεζοδρόμου που βρίσκεται μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων και η δημιουργία νέων οδών πλάτους 8 και 6 μέτρων που εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση και προσπελασιμότητα των οχημάτων και δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Με τις συγκεκριμένες ενέργειες, ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες από τον Δήμο Βόλου κινήσεις και απομένει η έγκριση της παραχώρησης της έκτασης μεταξύ των υπουργείων, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την ανέγερση του κτιρίου μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου