ΤΟΠΙΚΑ

Αιτήσεις για το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας

αιτήσεις-για-το-μεταλυκειακό-έτος-τ-344076

Εως τις 30 Οκτωβρίου συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για το μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας της περιόδου 2021- 2022.

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr.

Στο «Μεταλυκειακό Ετος – Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) που περιλαμβάνει: πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Ετους – Τάξη Μαθητείας», έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ., στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας.

Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν σύμβαση μαθητείας με τον εργοδότη τους. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Ετους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Ετους – Τάξη Μαθητείας».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου