ΤΟΠΙΚΑ

Ενσταση στη ΚΕΦΕ της Ν.Δ για τις εκλογές στον Τομέα Πολιτισμού

ενσταση-στη-κεφε-της-ν-δ-για-τις-εκλογές-33839

Ενσταση στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στην Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή της ΝΟΔΕ Μαγνησίας κατέθεσε η υποψήφια υπευθύνου στη ΝΟΔΕ Μαγνησίας στο Θεματικό Τομέα Δράσης Πολιτισμού, Εμμανουέλλα-Αγγέλα Ψύχα, καταγγέλλοντας ότι οι ψηφίσαντες στη διαδικασία δεν ανήκαν όλοι στον τομέα Δράσης Πολιτισμού και ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής.

Η κ. Εμαννουέλα- Αγγέλα Ψύχα, ζητά να γίνει ταυτοποίηση και επαλήθευση των ιδιοτήτων- επαγγελμάτων όσων συμμετείχαν τη διαδικασία που θα πιστοποιεί ότι όντως είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν στον Θεματικό Τομέα Δράσης Πολιτισμού στη ΝΟΔΕ Μαγνησίας και σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι δεν επαληθεύεται η ιδιότητά τους, να ακυρωθούν οι εκλογές και να γίνει εκ νέου η διαδικασία. «Ουδεμία ένσταση -αναφέρει μεταξύ άλλων στην ένστασή της- θα είχα επί της διαδικασίας και του αποτελέσματός της, αν δεν διαπίστωνα ότι, από τον πρόχειρο έλεγχο που έκανα, 8 από τους ψηφίσαντες δεν “ανήκαν” στο Θεματικό Τομέα Δράσης Πολιτισμού, αλλά 2 άνηκαν στον Τομέα Παιδείας, 2 στον Τομέα Έμπορων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών, 1 στον Τομέα Μισθωτών και οι υπόλοιποι ήταν χωρίς ένδειξη. Από τους προαναφερθέντες ψηφίσαντες οι 4 μόνο ψήφισαν με δήλωση τους στον Τομέα Πολιτισμού, ενώ για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει η σχετική ένδειξη στη στήλη «Παρατηρήσεις» της κατάστασης ψηφισάντων».

Σημειώνεται ότι στις εκλογές στο συγκεκριμένο θεματικό τομέα ισοψήφησαν οι κ.κ. Εμ. Ψύχα και Αν. Μορφογιάννη και μετά από κλήρωση που έγινε εκλέχτηκε η κ. Μορφογιάννη.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου