ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οικολογική Θεσσαλία: Να σταματήσει τώρα η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων

οικολογική-θεσσαλία-να-σταματήσει-τώ-32181

Μια σειρά ζητημάτων για τις συνέπειες από τη χρήση φυτοφαρμάκων θέτει με ανακοίνωσή της η παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου «Οικολογική Θεσσαλία».

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γινόμαστε, δυστυχώς, παραλήπτες καταγγελιών και μιας γενικευμένης ανησυχίας, από μεγάλο μέρος Θεσσαλών πολιτών, για τους ψεκασμούς με ισχυρά ζιζανιοκτόνα, από φορείς και ιδιώτες, στο οδικό μας δίκτυο, σε ρέματα και βιότοπους, σε χωριά, ακόμη και μέσα στις πόλεις, χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών, για τους ψεκασμούς που διενεργούνται, και κυρίως χωρίς να είναι δικαιολογημένη η επιβάρυνση και η έκθεση σε κίνδυνο των ανθρώπων, των ζώων, της χλωρίδας, των χωριών και των πόλεων της Θεσσαλίας. Θεωρούμε πως είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι ανεξέλεγκτοι ψεκασμοί με τοξικά φυτοφάρμακα, και η εν γένει πολιτική μας για το θέμα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Θεσσαλών πολιτών, των ζώων και της φύσης.

Η εκτεταμένη χρήση τοξικών ζιζανιοκτόνων, από θεσμικούς φορείς, και μάλιστα με τρόπο που πολλές φορές δεν είναι ο ενδεδειγμένος, θέτει τις προϋποθέσεις για την επέκταση της χρήσης των συγκεκριμένων τοξικών ζιζανιοκτόνων από ιδιώτες, με αποτέλεσμα να χάνεται το μέτρο, να μην υπάρχει έλεγχος και να κινδυνεύουν πλέον ζωές. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, για θανάτους αγροτικών ζώων από κατανάλωση νομής, σε χώρους που είχαν διενεργηθεί ψεκασμοί. Ακόμη και σε επίπεδο Θεσσαλών πολιτών, τα αποτελέσματα ιατρικών μελετών μαρτυρούν υψηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνων στον Θεσσαλικό κάμπο, γεγονός που, αναμφίβολα, συνδέεται με την ευρεία χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και ζιζανιοκτόνων, αλλά και την πλημμελή τήρηση των οδηγιών χρήσης τους.

Προκύπτουν, λοιπόν, μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες:

Α. Στο κατά πόσο τηρείται η νομιμότητα, αναφορικά με την χρήση των ζιζανιοκτόνων.

  1. Έχουν εξεταστεί οι κίνδυνοι για τους κατοίκους, τους διερχόμενους, και την πανίδα της περιοχής; Πόσο βάσιμες είναι οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων (δεδομένου ότι υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες), για κίνδυνο της ζωής των ζώων, που βόσκουν σε περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το ζιζανιοκτόνο, ποιες είναι η επιδράσεις στην μείωση της παραγωγής, και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος η δραστική ουσία να περάσει στην τροφική αλυσίδα και το γάλα;
  2. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των συμπολιτών μας για τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο της ζιζανιοκτονίας με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό πινακίδες, ανακοινώσεις, δελτία τύπου κλπ;
  3. Έχει αξιολογηθεί πως η χρήση ζιζανιοκτόνων, σε τόσο μεγάλη κλίμακα από θεσμικούς φορείς, μπορεί να επηρεάσει στην ίδια κατεύθυνση πολλούς συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος, να επιβαρύνεται το περιβάλλον και οι πολίτες να εκτίθενται σε ανεξέλεγκτους κινδύνους;

Β. Στο αν είναι απαραίτητες, εν τέλει, και δικαιολογημένες οι παρεμβάσεις με τοξικά ζιζανιοκτόνα και αν έχουμε εξετάσει άλλες λύσεις.

  1. Είναι η συγκεκριμένη πρακτική η ενδεδειγμένη ή θα έπρεπε να επιλεγεί η χορτοκοπή και η μη χρήση χημικών, που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή μας και στην υγεία τους κατοίκους της;
  2. Έχουν διερευνηθεί εναλλακτικά σενάρια για την διαχείριση των χόρτων, όπως η συνεργασία με γεωργούς και κτηνοτρόφους για αξιοποίησή τους σαν ζωοτροφή ή βιομάζα;

Εδώ καλούμαστε να τοποθετηθούμε όλοι, για το όραμά μας για την ύπαιθρο της Θεσσαλίας και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και την υγεία της αγροτικής γης, άρα και το μέλλον της γεωργίας.

Εμείς ως “Οικολογική Θεσσαλία”, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της Θεσσαλίας και τη Θεσσαλικής υπαίθρου, σε συνδυασμό με ικανοποιητική και προσοδοφόρα παραγωγή, προτιθέμεθα να αναζητήσουμε κατάλληλες μεθόδους, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να απεξαρτηθούμε από τις “εύκολες” και επικίνδυνες λύσεις των ψεκασμών, που μας εγκλωβίζουν σε ένα φαύλο κύκλο, και μας αναγκάζουν να οδηγηθούμε σε μια σχέση εξάρτησης με τις πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν ισχυρά συμφέροντα πίσω από την χρήση των φαρμάκων. Θέλουμε, καταλήγει η ανακοίνωση, τις πόλεις μας και τα χωριά μας ασφαλή και υγιή και όχι τοξικές δεξαμενές. Θέλουμε μια γεωργία προσοδοφόρα, η οποία να είναι συνάμα και αειφορική, και μια αγροτική γη ικανή να τρέφει και τις γενιές που πρόκειται να ακολουθήσουν.»

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου