ΤΟΠΙΚΑ

Το πρώτο έργο αυτοπαραγωγής ενέργειας

το-πρώτο-έργο-αυτοπαραγωγής-ενέργεια-318155

Το πρώτο έργο με το καινούργιο νομικό καθεστώς του net metering (αυτοπαραγωγή) κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία πριν τρεις ημέρες η «Μαλαμούλης ΦΒ», η οποία δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές από το 2006. Το έργο ισχύος 85 kW εγκαταστάθηκε στη στέγη εργοστασίου επεξεργασίας ξηρών καρπών στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Τοποθετήθηκαν 340 Φωτοβολταϊκές γεννήτριες της εταιρείας Suntech 250 Wp εκάστη, με τρεις αντιστροφείς τριφασικούς ΑΒΒ TRIO 27.6 και βάσεις από την εταιρεία Προφιλοδομή.

Η μελέτη και η κατασκευή πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Μαλαμούλης ΦΒ», η οποία τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε έργα μεγάλης κλίμακας, συνολικής ισχύος άνω των 10 ΜW.

Το συγκεκριμένο έργο, εγκαινιάζει την νέα δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της αυτοπαραγωγής, αφού είναι το πρώτο φωτοβολταϊκό (ΦΒ) σύστημα, που διασυνδέεται στο δίκτυο στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Net Metering είναι μια νέα πολιτική αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές που κατασκευάζουν μια μικρή μονάδα φωτοβολταϊκών, θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Εστω ότι ο αυτοπαραγωγός/καταναλωτής παράγει ηλεκτρική ενέργεια 9.000 Kwh/έτος, και καταναλώνει 9.500KWh/έτος. Στο τέλος του έτους με την εκκαθάριση του λογαριασμού, o καταναλωτής θα χρεωθεί τη διαφορά της παραγωγής και της κατανάλωσης δηλαδή μόνο 500KWh. Σε περίπτωση που παράξει επιπλέον ενέργεια από αυτή που έχει καταναλώσει, η περίσσεια ενεργείας θα παροχευθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς αποζημίωση.

Το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό, δεδομένου ότι ο αυτοπαραγωγός θα συμψηφίσει όχι μόνο το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει αλλά και όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις της ΔΕΗ (χρέωση χρήσης δικτύου, χρέωση χρήσης συστήματος κλπ) που είναι ανάλογες της ενέργειας που καταναλώνει. Ετσι, ουσιαστικά το όφελος που προκύπτει δεν είναι μόνο η χρέωση της ενέργειας αλλά και οι αντίστοιχες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Το πρόγραμμα του net metering είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τον επενδυτή, αφού λογίζεται σε ενεργειακό επίπεδο (έναντι των διασυνδεδεμένων όπου η σύμβαση σύνδεσης είναι με συγκεκριμένη επιδοτούμενη τιμή) οπότε δεν υπάρχουν φόροι ή άλλες πρακτικές που να μπορούν να μειώσουν τα οφέλη της επένδυσης. Πρόσθετα η όποια αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική του ΔΕΔΔΗΕ δεν επηρεάζει το σύστημα, καθιστώντας τον επενδυτή ουσιαστικά ανεξάρτητο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας! Επίσης σε τυχόν αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύμβαση συμψηφισμού είναι να υπάρχει ήδη μετρητής κατανάλωσης στο κτήριο ή το γήπεδο, όπου θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου