ΤΟΠΙΚΑ

Μη υποχρεωτική η εγγραφή στο Επιμελητήριο για το Γ.Ε.ΜΗ.

μη-υποχρεωτική-η-εγγραφή-στο-επιμελητ-30910

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Δεκάδες είναι τα παράπονα για υποχρεωτική εισφορά στο Επιμελητήριο Μαγνησίας από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που χρειάζονται τις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και καταφεύγουν εκεί, καθώς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο δεν διαθέτει Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Ομως, οι υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των Επιμελητηρίων δεν μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ούτε να απορρίψουν φάκελο απογραφής ούτε να αρνηθούν την έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού καθώς ο Νόμος 3419/05 δεν προβλέπει ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την εγγραφή στο Επιμελητήριο.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Κωνσταντίνος Λεβέντης, μετά από παράπονα που δέχτηκε από μέλη της Ενωσης Ξενοδόχων ότι υποχρεώνονται σε εγγραφή στο Επιμελητήριο Μαγνησίας δημοσιεύει το Νόμο.

Σύμφωνα με το Νόμο 3419/2005 που τέθηκε σε εφαρμογή στις 28 Αυγούστου 2013 με θέμα: «Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το ΓΕΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές Μελών στα Επιμελητήρια», η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους προβλέπεται από τη νομοθεσία ως προϋπόθεση για την καταχώριση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης αιτήματος καταχώρισης από την πλευρά της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ η μη εγγραφή του υπόχρεου στα Μητρώα μελών του Επιμελητηρίου ή η ύπαρξη οφειλών αυτού από συνδρομές».

Επιπλέον ο κ. Λεβέντης επικαλείται και το έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου προς τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας στις 25 Οκτωβρίου 2012 όπου επαναλαμβάνονται τα ανωτέρω.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου