ΤΟΠΙΚΑ

ΔΕΥΑΜΒ σε εργολάβους: «Οποιος προκαλεί ζημιές θα πληρώνει»

δευαμβ-σε-εργολάβους-οποιος-προκαλε-300818

«Οποιος προκαλεί ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ, θα πληρώνει». Την απόφαση που έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η ΔΕΥΑΜΒ που έχει απηυδήσει από τις αλλεπάλληλες ζημιές στα δίκτυά της, αναμένεται να επικυρώσει το δημοτικό συμβούλιο Βόλου, στη συνεδρίασή του την ερχόμενη Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στις 6:30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ, Τρ. Γκογκινούδη, έχει κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί η πρόκληση βλαβών στα δίκτυα της υπηρεσίας (ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων) με αποτέλεσμα είτε την στέρηση του πόσιμου νερού από τους πολίτες για το χρονικό διάστημα από την πρόκληση της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της, στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, είτε την αδυναμία αποχέτευσης των ακαθάρτων και επομένως την δημιουργία κινδύνου για την δημόσια υγεία, στην περίπτωση βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης, είτε την ακύρωση της παραλαβής των όμβριων υδάτων και τη δημιουργία κινδύνων στην κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά και στις περιουσίες των πολιτών, στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης στο δίκτυο όμβριων.

Για τον περιορισμό των βλαβών η ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να υποχρεώσει όλους τους φορείςπου προβαίνουν σε εργασίες εκσκαφών για τις ανάγκες τους, πριν την εκτέλεση των εργασιών να προμηθεύονται με αίτησή τους και με δικές τους δαπάνες τα σχέδια των δικτύων της ΔΕΥΑΜΒ, για την περιοχή εκτέλεσης των έργων. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον ανάδοχο, ο τελευταίος με την αίτησή του υποχρεούται να προσκομίσει την σχετική σύμβαση για τις εργασίες που θα εκτελέσει, την οποία έχει συνομολογήσει με τον φορέα ανάθεσης.

Επιπλέον αποφασίστηκε στην περίπτωση που τα σχέδια που διαθέτει η υπηρεσία, δεν φέρουν πλήρη εξάρτηση από συντεταγμένες, οι φορείς να υποχρεούνται πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφών να προβαίνουν σε ερευνητικές τομές, ώστε να διακριβώνουν την ακριβή θέση των δικτύων.

Στην περίπτωση δε, που προκαλείται βλάβη στα δίκτυα της υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων ή από αμέλεια κατά την διενέργεια των εργασιών, τότε ο κάθε αρμόδιος φορέας κατασκευής του έργου οφείλει να αποζημιώσει την ΔΕΥΑΜΒ για τη ζημιά που προκάλεσε με απόφαση του Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών. Η αποζημίωση θα περιλαμβάνει την δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης με διακριτό κόστος για τη δαπάνη ανθρώπινου δυναμικού και μηχανημάτων καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, την δαπάνη επίβλεψης των εργασιών και το διοικητικό κόστος.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου