ΤΟΠΙΚΑ

Δεν υπάρχουν διπλονοικιασμένα καταστήματα στον Δήμο Ν. Πηλίου

δεν-υπάρχουν-διπλονοικιασμένα-κατασ-299441

Απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου μήνυση που είχε καταθέσει ιδιωτική εταιρεία εναντίον του δημάρχου Νοτίου Πηλίου, Νικ. Φορτούνα και υπηρεσιακών παραγόντων για την υπόθεση των «διπλονοικιασμένων καταστημάτων» στην περιοχή το 2015.

Η εταιρεία Pelio Land που είχε νοικιάσει τέσσερα ακίνητα από τον δήμο προκειμένου να τα αξιοποιήσει επιχειρηματικά, είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της δημοτικής αρχής, ζητώντας την ποινική της δίωξη. Ισχυριζόταν ότι παρόλο που η εταιρεία είχε μισθώσει νόμιμα τα τέσσερα ακίνητα, υπηρεσιακοί παράγοντες αρνούνταν να της παράσχουν τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να τα λειτουργήσει κι ότι επιπλέον ο δήμος είχε δημοπρατήσει για δεύτερη φορά παρανόμως ακίνητο προκειμένου να καταλήξει σε μισθωτή επιλογής υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου και μάλιστα με μικρότερο μίσθωμα.

Για το θέμα είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, ωστόσο δεν προέκυψε η ουσιαστική βασιμότητα των καταγγελλομένων.

Σύμφωνα με τη διάταξη που εξέδωσε ο εισαγγελέας, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προέβη σε κάθε εκ μέρους του απαιτούμενη ενέργεια και χορήγησε στους εγκαλούντες κάθε διαθέσιμο απαραίτητο έγγραφο προκειμένου να καταστεί ευχερής η νόμιμη εμπορική εκμετάλλευση των επίδικων δημοτικών ακινήτων. Επισημαίνεται ότι 3 από τα 4 ακίνητα είχαν εκμισθωθεί στο παρελθόν σε άλλους μισθωτές, οι οποίοι τα εκμεταλλεύτηκαν με τον ίδιο τρόπο (σε 2 από αυτά λειτούργησαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), γεγονός που αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα είχαν ήδη κριθεί κατάλληλα για τις σχετικές χρήσεις.

Εκρινε επίσης ότι «στην περιφέρεια του Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας υπάρχουν όντως 2 διαφορετικά δημοτικά αστικά εκμισθούμενα ακίνητα: ένα στη θέση Καλαμάκι, το οποίο και μίσθωσε η πρώτη εγκαλούσα, και ένα στην πλατεία Λαμπινούς Αφετών Πηλίου Μαγνησίας. Η εταιρεία συμμετείχε στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του δημοτικού αστικού ακινήτου-περιπτέρου παραδοσιακών γλυκών στη θέση Καλαμάκι, επί της Εθνικής Οδού Ζαγοράς-Βόλου μεταξύ Πρόπαν και Λαμπινούς Αφετών Πηλίου Μαγνησίας «χωρίς προηγουμένως να έχει επισκεφτεί το συγκεκριμένο ακίνητο και χωρίς να γνωρίζει την ακριβή του θέση.

Την εκδοχή αυτή καταθέτει με σαφήνεια και πειστικότητα ο Ευάγγελος Ντόβας του Γεωργίου, τον οποίο πρότειναν ως μάρτυρα οι εγκαλούντες». Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, «είναι δε χαρακτηριστικό ότι το από 10-12-2015 συμφωνητικό εκμίσθωσης που φέρει την υπογραφή του δεύτερου εγκαλούντος και υπεγράφη αδιαμαρτύρητα ένα περίπου χρόνο πριν την υποβολή της παρούσας εγκλήσεως, αναγράφει ρητώς ότι το συγκεκριμένο εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στη θέση Καλαμάκι».

Ο εισαγγελέας διαπίστωσε από την έρευνα ότι οι όποιες διαφορές υφίστανται μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Νοτίου Πηλίου, είναι αστικής φύσης. «Δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης οιουδήποτε ποινικού αδικήματος εκ μέρους των εγκαλουμένων εις βάρος των εγκαλούντων.

«Επομένως, η κρινόμενη έγκληση πρέπει να απορριφθεί», αναφέρει η εισαγγελική διάταξη, στην οποία χαρακτηρίζεται «εντελώς ψεύτικη έγκληση από δόλο», η μήνυση που κατατέθηκε «προκειμένου να ποινικοποιήσουν μια αστικής φύσεως διαφορά, και αφού γνώριζαν πολύ καλά το αντικείμενο αλλά και τους όρους των συμβάσεων που είχαν προ πολλού υπογράψει».

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου