ΤΟΠΙΚΑ

Αντιπλημμυρικά έργα στον Κραυσίδωνα

αντιπλημμυρικά-έργα-στον-κραυσίδωνα-284476

Εναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους πρόκλησης πλημμυρών στο Βόλο, τη χαμηλή γέφυρα του ΟΣΕ στο χείμαρρο Κραυσίδωνα, στην οδό Παπαδιαμάντη, θα αντιμετωπίσει το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης που θα συμβασιοποιηθεί την Τρίτη στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Ρεπορτάζ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ

Το έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ περίπου θα συμβασιοποιηθεί την Τρίτη και πρόκειται να ολοκληρώσει το σχέδιο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει διαχρονικά στον Κραυσίδωνα όπως η τσιμεντόστρωση της κοίτης, η ανύψωση παραπετασμάτων κ.λπ.
Αδύναμο σημείο του χειμάρρου που διατρέχει το Πολεοδομικό Συγκρότημα και στο παρελθόν αποτελούσε φυσικό όριο των Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας, είναι η χαμηλή γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Παπαδιαμάντη, μεταξύ Ζάχου και Αλαμάνας.

Η απόσταση του χαμηλότερου σημείου της μεταλλικής γέφυρας από την κοίτη του χειμάρρου όπως και η περιορισμένη υδραυλική διατομή που προκύπτει από τα ογκώδη βάθρα, αποτελούν εδώ και δεκαετίες άλυτα προβλήματα από την πλευρά του ΟΣΕ που έπρεπε να επιλύσουν άλλοι φορείς όπως στο παρελθόν ο Δήμος Βόλου και στο συγκεκριμένο έργο η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τελικά συντάχθηκε μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας χωρίς να δοθούν σχέδια της γέφυρας από τον ΟΣΕ, καθώς δεν υπήρχαν και με την έγκριση του ΟΣΕ προχώρησε η μελέτη, έγινε η διακήρυξη του έργου και την Τρίτη υπογράφεται η σύμβαση για να αρχίσει η υλοποίηση του έργου.

Εκτός από τις εργασίες εκβάθυνσης της κοίτης στο σημείο πέριξ της μεταλλικής γέφυρας του ΟΣΕ, θα γίνουν και εργασίες κατάκλισης ώστε να μην εστιάζουν κάτω από τη γέφυρα φερτές ύλες, κλαδιά και διάφορα αντικείμενα που παρασέρνουν το χειμώνα τα ορμητική νερά του χειμάρρου.

Στο μεταξύ, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Χειμάρρου Ξηριά (Τμήμα ΧΘ 0+350 έως ΧΘ 2+200) και την κατακύρωση στον πρώτο μειοδότη που είναι η «ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε.», αντί ποσού 441.803,92€ (319.735,28€ για εργασίες, 57.552,35€ Εργολαβικό Όφελος, 56.592,07€ απρόβλεπτα, 7.924,22€ αναθεώρηση) , με αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%) το ποσό των 101.614,90€, ήτοι συνολικό ποσό σύμβασης 543.418,82€ (με Φ.Π.Α.), με έκπτωση 44,55% , προσφορά που κρίθηκε ικανοποιητική από τον κύριο του έργου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σύμφωνα με την πράξη «Ολοκλήρωση Εργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Χειμάρρου Ξηριά (ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0+350 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+200)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ηπειρος» και χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 03-09-2015 και σύμφωνα με το πρακτικό συμμετείχαν 9 εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες έγιναν όλες δεκτές.

Καθαρισμός υδατορεμάτων Π.Ε. Μαγνησίας έτους 2015

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας προχώρησε στην έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός υδατορεμάτων Π.Ε Μαγνησίας έτους 2015» ως προς την νομιμότητά του και την κατακύρωση στον πρώτο μειοδότη που είναι η «ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε», αντί ποσού 30.081,30 € (21.924,35 € για εργασίες, 3.946,38 € για Γ.Ε.& Ο.Ε., 3.880,61 € για Απρόβλεπτα, 329,96 € για Αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%) το ποσό των 6.918,70€, ήτοι συνολικό ποσό σύμβασης 37.000€ (με Φ.Π.Α.), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,00%, επειδή η προσφορά της κρίθηκε ικανοποιητική για τον κύριο του έργου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου